Vragen over plagiaat controle? Wij kunnen je helpen!

Heb je nog vragen?
Hoe kun je ons persoonlijk bereiken:
Free 24h Customer Service

Heb je nog vragen over plagiaat controle en wil je persoonlijk advies? Geen probleem! Bel ons op elk gewenst moment of stuur ons een e-mail met je vragen. Onze klantenservice staat klaar met hulp en advies.

 

Of je kunt onze veelgestelde vragen bekijken – misschien vind je hier ook je antwoord.

Veelgestelde vragen over de plagiaat controle

Algemeen

Plagiaatrapport

Gegevensbescherming

Het is sneller dan je denkt!

De plagiaat controle duurt meestal tussen de 10-20 minuten voor bachelorscripties of masterscripties (60-80 pagina’s). De doorslaggevende factor is het aantal woorden dat wordt ingeleverd voor de plagiaat controle online. Voor grote academische papers (200-300 pagina’s) zoals een dissertatie, kan de plagiaat controle tot een uur duren.

Bij het controleren op plagiaat wordt je hele document geanalyseerd, inclusief alle mappen zoals de inhoudsopgave en bibliografie. Deze worden meegenomen in de controle, omdat mappen ook gekopieerd kunnen zijn of al ergens anders bestaan. Kleine overeenkomsten in mappen komen echter vaak voor en daarom kunnen gedetecteerde overeenkomsten meestal worden genegeerd.

Als je niet wilt dat je directories worden meegenomen in de geautomatiseerde plagiaatcontrole, is het aan te raden om alleen de tekst te uploaden die daadwerkelijk gecontroleerd moet worden.

Dikwijls gebeurt het zonder kwade opzet: per ongeluk, uit onwetendheid of tijdgebrek. Elke student moet echter weten dat in academische werkstukken alle bronnen die afkomstig zijn van andere auteurs als zodanig moeten worden aangeduid. Als dit principe niet wordt nageleefd, is er sprake van plagiaat. Het is daarom aan te raden om de geautomatiseerde plagiaatcontrole te gebruiken voordat je je scriptie daadwerkelijk indient.

De strikte omgang met plagiaat in de wetenschap wordt geïllustreerd door bekende gevallen. Hoewel auteurs van bachelor-, master- en andere academische scripties niet bang hoeven te zijn dat hun doctorstitel wordt afgenomen of dat ze zelfs publiekelijk worden vernederd, is dit een schrale troost voor iemand die zakt voor zijn bachelorscriptie vanwege een paar “vergeten” citaten.

De plagiaat controle werkt in alle talen!

Als je een citaat echter zelf hebt vertaald, is het voor de plagiaat controle niet mogelijk om de originele bron te identificeren en het als mogelijk plagiaat te markeren. Omdat een zin op veel verschillende manieren kan worden vertaald, kan deze taalkundige overdracht over het algemeen niet worden gedetecteerd door plagiaat detectie software. Zorgvuldig proeflezen is daarom essentieel!

De plagiaat detectie houdt rekening met alle openbaar toegankelijke online bronnen, zoals artikelen, e-books, essays enzovoort. Betaalde databases en documenten met toegangsbeperkingen worden niet meegenomen. Als het boek in een openbaar toegankelijke database staat, registreert de plagiaat controle ook deze boekbron en vergelijkt elke zin met je bachelorscriptie, masterscriptie of dissertatie.

Je ontvangt je plagiaat controle en rapport per e-mail!

Het kan gebeuren dat de e-mail als spam wordt geclassificeerd en direct in de map met spam terechtkomt. In extreem zeldzame gevallen kan je e-mailprovider onze e-mail met het plagiaatrapport blokkeren en zelfs niet doorlaten. In dat geval moet je per e-mail contact met ons opnemen via [email protected]. We sturen je het plagiaatrapport dan handmatig in een aparte e-mail.

Nee! Ten eerste is het cruciaal dat voor elke gemarkeerde tekstpassage de bijbehorende bron wordt vermeld in je document. Als dit het geval is, zit je aan de veilige kant. Bovendien kan het zijn dat de plagiaat detectie alleen alternatieve bronnen heeft gevonden voor de gemarkeerde tekstgedeelten, omdat geschreven inhoud ook als secundaire bron in andere documenten kan voorkomen. Als dit het geval is, vormt het gemarkeerde gedeelte geen plagiaat en is het slechts een voorzorgsmaatregel. Maak je dus geen zorgen!

Voor de duidelijkheid toont het plagiaatrapport alleen de tekstgedeelten die mogelijk plagiaat bevatten. Pagina’s zonder verdachte passages worden niet getoond.

Soms wordt een tekstsegment gemarkeerd als mogelijk geplagieerd, ook al is het al correct geciteerd, bijvoorbeeld uit een boekbron. Dit gebeurt wanneer de software een extra online bron identificeert. In zulke gevallen kan de verdenking van plagiaat worden genegeerd en dient het alleen als een extra beveiliging.

Het belangrijkste doel van de plagiaatcontrole is om te controleren of hele zinsstructuren van je werk al in deze exacte vorm bestaan in andere bronnen. Als je online bronnen gebruikt, moet je deze citeren en vooral in je eigen woorden reproduceren. Zodra dit het geval is, zullen plagiaatdetectieprogramma’s, inclusief die van je universiteit, geen overeenkomsten meer kunnen ontdekken.

Het is dus heel normaal dat de plagiaat controle niet elke bron kan detecteren die je hebt gebruikt als basis voor je werk.

In principe reageert de plagiaat detectie op tekstgedeelten die al in precies dezelfde of slechts licht gewijzigde vorm bestaan in een vrij toegankelijke bron. Als je echter externe ideeën hebt gelabeld met voetnoten en alle teksten netjes hebt herschreven in je eigen woorden, zou de plagiaatdetector niets moeten en mogen vinden.

In deze context vragen studenten zich vaak af waarom de scanner geen overeenkomsten laat zien, ook al hebben ze vrij toegankelijke bronnen als basis gebruikt. Het antwoord hierop is vergelijkbaar met de uitleg hierboven: Als je tekstgedeelten hebt herschreven in je eigen woorden, zou de examinator normaal gesproken geen overeenkomsten moeten detecteren. Toch is het belangrijk dat je consequent met voetnoten hebt gewerkt.

Samenvattend: Als je verslag geen gevonden bronnen laat zien, prijs jezelf dan gelukkig! Je bent een van de weinigen bij wie de plagiaatdetector geen vrij toegankelijke bron heeft kunnen vinden waarin delen van je werk al in precies dezelfde vorm voorkomen.

ZEKER NIET!

De plagiaat checker van BachelorPrint slaat niet geüploade scripties op om redenen van gegevensbescherming. Onze plagiaat controleert miljarden openbaar toegankelijke bronnen op het World Wide Web, maar maakt niet zelf een database aan.

Nee!

Dit is om de volgende reden:
Als het geschreven werk op plagiaat wordt gescand met Turnitin en de universiteit gebruikt ook Turnitin, dan is er een significant risico voor de auteur! Omdat Turnitin het geüploade werk opslaat, wordt het na het uploaden opgeslagen in hun database. Als de universiteit vervolgens hetzelfde werk scant, wordt het gecategoriseerd als volledig plagiaat. Dit geval is ons meerdere keren beschreven. Het is zelfs voorgekomen dat de student in eerste instantie faalde en moest bewijzen dat hij de auteur was van het opgeslagen Turnitin-document.

Daarom hebben we bewust geen interface met Turnitin, om niet onze gebruikers in gevaar te brengen bij hun plagiaat controles!

Niet alle plagiaat controles gaan zorgvuldig met je gegevens om en slaan je scriptie soms op in hun database om hun eigen datavolume te vergroten. Onze software gebruikt echter een tijdelijke opslag van 24 uur en werkt als volgt:

In de eerste stap van de controle upload je je bachelorscriptie-, masterscriptie- of dissertatiebestand. Dit wordt tijdelijk opgeslagen op onze server. De tekstinhoud wordt dan uit het geüploade bestand gehaald en je originele bestand wordt verwijderd. In de volgende stap wordt de geëxtraheerde tekst overgebracht naar een tijdelijke database en verdeeld in individuele secties volgens de taalstatistieken.

De software analyseert vervolgens de individuele tekstsegmenten en zoekt op het World Wide Web naar overeenkomsten. In de laatste stap wordt een plagiaatrapport gemaakt waarin de relevante geplagieerde passages in kleur worden gemarkeerd en worden voorzien van een link naar de originele bron. Al je gegevens worden binnen 24 uur na gebruik van de plagiaat controle verwijderd – in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming!

Bij sommige providers moet je een gebruikersaccount aanmaken. Bij ons is dat niet het geval. Je kunt gewoon je document uploaden, de gewenste betaalmethode selecteren en dan beginnen met de plagiaat controle – zonder gebruikersaccount of registratie.

Zodra het proces is voltooid, ontvang je het verslag in PDF-formaat op het e-mailadres van je voorkeur, zodat je de relevante gedeelten snel en gemakkelijk kunt controleren en corrigeren.

Excellent.org