Privacyverklaring

 

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van MH Scan & Print GmbH. Gebruik van de website van de MH Scan & Print GmbH is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Willen nemen, tenzij een betrokken persoon speciale diensten van ons bedrijf op onze website in te vullen, maar de verwerking van persoonsgegevens kan dan nodig zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is, en er is voor dergelijke verwerking is geen wettelijke basis, krijgen we een algemene toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gelden altijd in overeenstemming zijn met de verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op de MH Scan & Print GmbH landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Door middel van dit privacybeleid, zou ons bedrijf graag aan het publiek te informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzameld, gebruikt en verwerkt persoonsgegevens. Bovendien worden de betrokkenen geïnformeerd door dit privacy statement op hun wettelijke rechten.

De MH Scan & Print GmbH heeft geïmplementeerd als verantwoordelijk voor het beheer van een groot aantal technische en organisatorische maatregelen om een samenhangend een maximale bescherming van verwerkt via deze website persoonsgegevens. Toch kan op internet gebaseerde data-overdracht in principe gaten in de beveiliging, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het open voor alle betrokken om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken over alternatieve routes, bijvoorbeeld via de telefoon persoon, neem dan contact met ons op.

1. Definities

De privacyverklaringen van MH Scan & Print GmbH is gebaseerd op de terminologie van het Europees beleid en de wetgever bij de vaststelling van de verordening inzake gegevensbescherming (DS-GMO). Ons Privacybeleid is bedoeld gemakkelijk te lezen en te begrijpen, zowel voor de publieke als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we gaan naar de gebruikte terminologie uit te leggen.

We gebruiken in dit privacy beleid, onder meer de volgende voorwaarden:

a) de persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens is iedere informatie betreffende (een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aanduiden als de “betrokkene”). Een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, zijn genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon kunnen worden geïdentificeerd.

b) De betrokkene

 • slachtoffer is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen wier gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

c) Verwerking

 • Verwerking van elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, bewaren, bijwerken opvragen, query, het gebruik, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, het saldo of de snelkoppeling die beperking, verwijdering of vernietiging.

d) het beperken van de verwerking

 • beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de beperking van hun toekomstige verwerking.

e) profilering

 • profilering enige vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens dat deze persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een individuele evaluatie, met name aspecten prestaties, economisch standpunt, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, prestaties, plaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) pseudoniemen

 • pseudoniemen is de verwerking van gegevens op een wijze waarop de gegevens niet langer op een bepaald zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend op voorwaarde dat deze extra informatie apart gehouden en technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonlijke gegevens worden niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) bevoegd of verwerking verantwoordelijke

 • belast of gegevensbeheerder de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten voorgeschreven, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt kan.

h) processors

 • processors is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst, of andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de verantwoordelijke persoon.

i)   Receiver

 • Receiver is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie de gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten die persoonlijke gegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, wordt in overeenstemming met het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten, maar niet als ontvanger.

j)   Derde

 • Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de processor om de persoonlijke gegevens te verwerken zijn toegelaten.

k) Toestemming

 • Consent is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling die de persoon die ze betrokken zijn bij de verwerking ervan betekende stemt persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de controller

die verantwoordelijk is in termen van de verordening gegevensbescherming, andere kracht in de lidstaten van de Wet op de Europese Unie gegevensbescherming en andere regelgeving met de wetgeving inzake gegevensbescherming de natuur is dit:

MH Scan & Print GmbH

Mainbachstraße 7a

91126 Kammerstein-Haag

Tel.: +49 (0) 9122 – 87 55 668

e-mail: [email protected]

website: https://www.bachelorprint.nl

naam en adres van de toezichthouder

de toezichthouder van de verantwoordelijke voor de verwerking:

MH Scan & Print GmbH

Oliver Schweitzer

Duitsland

Tel. 0800 777 21 00

e-mail: [email protected]

iedere belanghebbende persoon kan contacteren met eventuele vragen of suggesties met betrekking tot de bescherming van gegevens rechtstreeks naar onze gegevensbescherming op elk moment.

3. Omgaan met geüploade gegevens

MH Scan & Print behandelt klantgegevens (zoals geüploade documenten) vertrouwelijk en met de grootste zorg. Wij zijn ons bewust van de gevoelige inhoud en scripties die versleuteld zijn. Wij hebben verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen voor de verwerking van jouw documenten.

 1. Je gegevens worden geüpload op onze meervoudig versleutelde server (SSL beveiligde verbinding).
 2. De bestanden die je uploadt worden met een wachtwoord versleuteld (dubbele zekerheid).
 3. Het wachtwoord wordt gedurende de productie gewijzigd.
 4. Alleen de productiemedewerker kan met het wachtwoord bij uw documenten.
 5. De inhoud van jouw werk wordt NIET bekeken.
 6. Alleen bij technische meldingen van de printer wordt naar printspecifieke aandachtspunten gekeken.
 7. Elk document dat de klant via de website upload voor een plagiaatcontrole wissen we binnen 24 uur uit ons besturingssysteem en van onze server.
 8. Elk document dat de klant via de website upload om te printen wissen we na 7 dagen uit ons besturingssysteem en van onze server.
 9. Als je jouw document direct na het printen gewist wilt hebben van onze server, geef dit dan tijdens het bestelproces aan in het vakje “opmerkingen”.

4. Cookies

de website van de MH Scan & Print GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op een Internet-browser worden opgeslagen op een computersysteem en opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een string, waardoor websites en servers op de specifieke Internet browser, waarbij het cookie wordt opgeslagen kan worden toegewezen. Dit maakt het mogelijk om de bezochte websites en servers te onderscheiden aan de individuele browser van de beïnvloed door andere Internet browsers die andere cookies persoon. Een specifieke internet browser kan worden herkend door de unieke cookie-ID en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies, kan de MH Scan & Print GmbH gebruikersvriendelijke diensten bieden aan gebruikers van deze website die onmogelijk zou zijn zonder het cookie is ingesteld.

Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen worden geoptimaliseerd op onze website de gebruiker in het achterhoofd. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze internet-gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies, bijvoorbeeld, niet elke keer moet je de website bezoekt opnieuw in te voeren zijn de toegang, omdat het van het internet wordt genomen en opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker cookie. Een ander voorbeeld is het cookie van het winkelwagentje in de online shop. De online winkel houdt bij welke items die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst, een cookie.

De getroffen persoon kan het gebruik van cookies via onze website te allen tijde te voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de Internet browser gebruikt en dus in strijd zijn permanent het gebruik van cookies. Bovendien kan instellen cookies worden verwijderd uit een webbrowser of andere software programma’s die reeds elk gewenst moment. Dit is mogelijk in alle populaire Internet browsers. Schakelt het slachtoffer van cookies in de gebruikte internet browser, niet alle functies van onze website zijn volledig bruikbaar met.

Hier kunt u het gebruik van trackers en analysetools via onze websites autoriseren (opt-in) of afwijzen (opt-out).

Cookie-instellingen wijzigen

5. het opnemen van algemene gegevens en inlichtingen

Het MH Scan & Print GmbH website opgenomen met elk aanroeping van de website door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem, een aantal algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Kan worden gedetecteerd (1) gebruikte browser types en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem van de toegang tot het systeem, (3) de website waaruit een ontsluitingssysteem op onze web passeert (de zogenaamde referrer), (4) de sub-sites die op een ontsluitingssysteem worden gereden op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een Internet-protocol (IP-adres), (7) van de internet service provider van het ontsluitingssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie in het belang van de veiligheid in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie, de MH Scan & Print GmbH trekt geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) door de wetshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval om de nodige informatie om de rechtshandhaving te bieden. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie aan de ene kant statistisch door de MH Scan & Print GmbH dus en verder geanalyseerd met als doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming die we persoonsgegevens verwerken. De anonieme gegevens van de server logbestanden worden apart van alle gespecificeerd door een betrokkene persoonlijke gegevens opgeslagen.

6. Registratie bedrijven op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om te registreren op de website van de verantwoordelijke vermelding van persoonlijke gegevens. Welke gegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke, de resultaten van de respectievelijke invoerscherm dat wordt vullen. De input van de betrokkene persoonlijke gegevens worden verzameld voor intern gebruik in de data controllers en voor hun eigen doeleinden en opgeslagen. De verantwoordelijke kan de transmissie optreden één of meer processoren, bijvoorbeeld een pakketdienst, die ook uitsluitend voor intern gebruik, die te wijten is aan de controller en gebruikt de gegevens.

Door zich te registreren op de website van de controller van de Internet Service Provider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres, wordt de datum en het tijdstip van registratie ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat de enige manier kan het misbruik van onze diensten worden voorkomen, en laat deze informatie indien nodig voor het opruimen van misdaden gepleegd. Voor zover de opslag van de gegevens aan de verantwoordelijke bescherming vereist. De overdracht van dergelijke gegevens aan derden in principe niet, mits er geen wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat of is het delen van de rechtshandhaving.

De registratie van het betrokken met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens persoon wordt gebruikt voor de verwerking verantwoordelijke aan de betrokkene inhoud of diensten die als gevolg kan worden aangeboden aan de aard van de zaak alleen voor geregistreerde gebruikers. Geregistreerde personen zijn vrij in de gelegenheid te wijzigen of persoonlijke gegevens die tijdens de registratie opgenomen op elk gewenst moment om volledig weg te laten de gegevens voorraad van Clear verantwoordelijk is voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking uitgegeven elke betrokkene op elk gewenst moment informatie over wat persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de betrokkene te vragen. Bovendien, corrigeren of verwijderen, voor zover niet in strijd met wettelijke bewaartermijnen voor de verwerking verantwoordelijken persoonlijke gegevens op verzoek of opzegging van de betrokken persoon. Het geheel van het personeel van de controller zijn de in dit verband als contactpersoon persoon.

7. Informatie voor de nieuwsbrief en instemt

met de volgende instructies we duidelijkheid op over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de aanvraag, de scheepvaart en de statistische evaluatiemethoden evenals uw recht op beroep. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de receptie en de methoden beschreven.

a)    de inhoud van de nieuwsbrief

we nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen verzenden met reclame-informatie (de “Nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke vergunning. Waar in het kader van een verzoek waarvan de inhoud zijn speciaal herschreven voor onze nieuwsbrief, ze zijn bepalend voor de toestemming van de gebruikers. In andere opzichten bevatten onze nieuwsbrief over onze geleverde diensten, inclusief optionele coupons of informatie over de partner diensten. Bewijs van onze blogberichten of YouTube-video’s.

b)   double opt-in en logging

registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde. double opt-in methode. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail waarin u wordt gevraagd om bevestiging van uw aanmelding ontvangt. Deze bevestiging is nodig zodat niemand kan inloggen met buitenlandse e-mail adressen.

Inschrijvingen voor onze nieuwsbrief en worden aangemeld bij het registratieproces te bewijzen in overeenstemming met de wettelijke eisen. Dit geldt ook voor het opslaan van de registratie en de bevestiging van de datum en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens opgeslagen door MailChimp data wordt vastgelegd.

c)    het gebruik van de afzender “MailChimp”

De verzending van de nieuwsbrief wordt gedaan met behulp van “MailChimp”, een nieuwsbrief platform voor de levering van de Amerikaanse leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. De e-mailadressen van onze nieuwsbrief ontvangers en hun verder beschreven in dit bericht Gegevens worden op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt deze gegevens voor de scheepvaart en de evaluatie van de nieuwsbrief namens ons. Verder kunnen MailChimp gebruiken om te optimaliseren of hun eigen diensten te verbeteren op basis van hun eigen informatie, deze gegevens, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen welke landen de ontvangers zijn. Echter MailChimp niet de gegevens van onze nieuwsbrief ontvangers gebruiken ze zelf of aan derden te schrijven. Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en IT en beveiliging van gegevens MailChimp. MailChimp isvolgens de VS-EU-overeenkomst gegevensbescherming “PrivacyShield” (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG) gecertificeerden verbindt zich om te voldoen aan de eisen inzake gegevensbescherming van de EU. Bovendien hebben we met MailChimp een”Dataovereenkomst Processing”(https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/) gesloten. Dit is een contract waarin MailChimp inzet voor de bescherming van de privacy van onze gebruikers te verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid namens ons en in het bijzonder niet aan anderen te geven. Het privacybeleid van  kunt u MailChimp,bekijken (https://mailchimp.com/legal/privacy/) hier.

d)   referenties

in te schrijven voor de nieuwsbrief, is het voldoende als u uw e-mailadres op te geven.

Optioneel gelieve uw volledige naam. Deze gegevens zijn enkel de personalisering van de nieuwsbrief. Verder vragen wij ook optionele geboortedatum, geven de studie en semester. We gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan de belangen van onze lezers.

e)    Statistische analyseverzamelen en

Het Newsletter bevatten zogenaamde. “webbeacon” dat wil zeggen een pixel-formaat bestand waartoe bij het openen van de nieuwsbrief van de server van MailChimp. Als onderdeel van de technische informatie opvragen, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van de oproep worden eerst verzameld. Deze informatie (die kan worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegang keer gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgewoonten waardoor stembureaus.

Onder de statistische enquêtes omvat ook het bepalen of de nieuwsbrief te openen wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan inderdaad worden geassocieerd met elke nieuwsbrief ontvangers om technische redenen. Het is echter niet onze ambitie, noch de MailChimp individuele gebruikers om naar te kijken. De evaluaties dienen om een veel meer naar het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen of andere inhoud in overeenstemming met de belangen van onze gebruikers aan te passen te sturen.

f)     Online call en data management

Er zijn gevallen waarin we afleiden de nieuwsbrief ontvangers op de websites van MailChimp. Bijvoorbeeld, inclusief onze nieuwsbrief een link naar de nieuwsbrief ontvangers kunnen de nieuwsbrief online te halen (bv weergave problemen in e-mailprogramma). Verder nieuwsbrief ontvangers kunnen hun gegevens, zoals de juiste e-mailadres later. Ook deis privacy policy(https://mailchimp.com/legal/privacy/) MailChimp alleen beschikbaar aan hun kant.

In deze context, we erop gewezen dat gebruikt op de websites van MailChimp cookies en persoonsgegevens door MailChimp van wie de partner en de dienst die wordt gebruikt (bijvoorbeeld Google Analytics) worden verwerkt. Deze gegevensverzameling hebben we geen invloed hebben. Voor meer informatienaar het privacybeleid (https://mailchimp.com/legal/privacy/)verwijzen wij MailChimp. Wij wijzende tegenstrijdigheid in aanvulling op de mogelijkheden in het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleindenop de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ op(voor de European Space).

g)    Beëindiging / Intrekking

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, wat betekent dat uw toestemming ingetrokken. Om dezelfde tijd te blussen uw toestemming voor het versturen via MailChimp en statistische analyses. Helaas, afzonderlijk terugtrekken van verzending via MailChimp of statistische analyse niet mogelijk.

Een link naar de annulering van de nieuwsbrief is te vinden aan het einde van elke nieuwsbrief.

h)   Juridische basis Privacy basisverordening,

zoals vereist door het toepasselijk met ingang van 25 mei 2018 Privacy Policy Verordening (DSGVO) informeren wij u dat de toestemming voor het versturen van de e-mailadressen op basis van art. 6 lid. 1 lit. 7 DSGVO en §7 achteraf plaatsvindt,2 nr. 3 of para. 3 UWG. Het gebruik van de verlader MailChimp, het uitvoeren van statistische enquêtes en analyses, evenals het loggen van de registratie proces, op basis van onze legitieme belangen gem. Art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO. Onze interesse is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijke en veilige nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen dient, zoals ook overeen met de verwachtingen van de gebruikers.

We hebben ook aangegeven dat u juweel van verdere verwerking van uw persoonsgegevens volgens de wettelijke vereisten. Art. 21 DSGVO bezwaar kan op elk gewenst moment. De tegenspraak kan een dergelijke nemen om de verwerking voor direct marketing doeleinden.

(Noot voor de nieuwsbrief na de mode van advocaat Dr. Thomas Schwenke)

8. nieuwsbrief bijhouden van

de nieuwsbrief van de MH Scan & Print GmbH zogenaamde web beacons bevatten. Een web beacon is een miniatuur afbeelding die is ingebed in een dergelijke e-mails, die in HTML-formaat om log-bestand te maken en toe te loggen analyse worden verzonden. Dit kan een statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes worden uitgevoerd. Op basis van de geïntegreerde web beacons MH Scan & Print GmbH kan worden vastgesteld of en wanneer een e-mail werd geopend door een belanghebbende persoon en welke links in de e-mail werden gebeld door de betrokkene.

Dergelijke verzameld over de informatie in de nieuwsbrieven trackingpixels persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verantwoordelijke voor de verwerking en geëvalueerd om de nieuwsbrieven te optimaliseren informatie en beter toe te snijden de inhoud van de toekomst de nieuwsbrief van de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden worden doorgegeven. Getroffen personen zijn te allen tijde gerechtigd om daarmee verband houdende bijzondere trekken, geleverd via de double opt-in procedure toestemmingsformulier. Na intrekking zullen dergelijke gegevens worden verwijderd uit de gegevensbeheerder. U kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief interpreteert automatisch de MH Scan & Print GmbH als een herroeping.

9. contact mogelijkheden via de website van

The MH Scan & Print GmbH website bevat onder de wet onthullingen dat snelle elektronische contactgegevens aan ons bedrijf en directe communicatie met ons, die ook (een algemene adres van de zogenaamde elektronische post e-mail in te schakelen adres) bevat. Als een patiënt via e-mail of via een contact formulier contact met het ontvangen van de verantwoordelijke, worden de persoonlijke informatie die door de betrokkene automatisch opgeslagen. Dergelijke vrijwillig uit een betrokkene de overgedragen data verantwoordelijken gegevens worden opgeslagen met het oog verwerkings- of contact opnemen met de patiënt. Er is geen overdracht van persoonsgegevens aan derden.

10. commentaar op de blog op de website van

The MH Scan & Print GmbH biedt gebruikers op een blog dat de persoon die verantwoordelijk is op de site voor de verwerking, de mogelijkheid om individuele reacties voor individuele blogberichten vertrekken. Een blog heet een run op een website openbaar toegankelijke meestal portal waarin één of meer personen, de blogger of web bloggers artikelen plaatsen of kan gedachten in zogenaamde blog posts te schrijven. De blog posts kan doorgaans worden becommentarieerd door derden.

Laat een slachtoffer een opmerking in het op deze website gepubliceerde blog, in aanvulling op de achtergelaten door de betrokkene opmerkingen en informatie op het moment van de reactie ingang, alsmede de door de betrokkene gebruikersnaam (pseudoniem) gekozen opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien zal de Internet Service Provider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres gelogd. Deze opslag van het IP-adres om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in strijd met de rechten van derden door een geleverde commentaar of het plaatsen van illegale inhoud. Daarom is het opslaan van deze persoonlijke gegevens in hun eigen belang van de controller, dus dit kan het geval van een overtreding van de wet, indien nodig vrij te pleiten. Er is geen overdracht van de verzamelde persoonlijke gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de controller gebruikt worden.

11. Inschrijving opmerkingen in de blog op de website van

de stemmen in de blog van de MH Scan & Print GmbH opmerkingen kunnen over het algemeen onderschreven door derden. In het bijzonder, is er een mogelijkheid dat een commentator geabonneerd op de volgende opmerkingen, commentaar op een bepaald blog post.

Voor zover een betrokken bij de optie persoon beslist Reacties abonneren op de data controller stuurt een automatische bevestiging e-mail naar de double opt-in procedure te toetsen, of de eigenaar van het e-mailadres voor deze besloten optie. De optie om inschrijving op opmerkingen kan op elk moment worden geannuleerd.

12. Routine deletie en afscherming van

persoonsgegevens,de verantwoordelijke processen en slaat de persoonlijke gegevens van de enige betrokken voor de periode van de tijd die nodig is voor de opslag doel te bereiken persoon of als dit door de Europese richtlijnen en verordeningen donors of andere wetgevers in wetten verstrekt of regelgeving, waarop de verantwoordelijke.

Elimineert de opslag doel of door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren of andere periode verantwoordelijke wetgever opslag voorgeschreven afloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of routinematig verwijderd en zoals vereist door de wet.

13. recht van de betrokkene

a) Recht op Bevestiging

 • Inelanden Betrokken wordt verleend deur de Europese en Richtlijnen verordeningen donor eerder OM de Certificering aan de controller Nodig Hebben, van Ze verwerkt betrokken persoonsgegevens persoonbevestigen.Wil Een of this Slachtoffer recht van de Bevestiging in beslag Nemen, Kan this op elanden ogenblik van de Oproep aan Een van de werknemer gegevens controller.

b) Recht op informatie

 • Elk van de Verwerking van persoonsgegevens Persoon Heeft Het deur de Europese en Richtlijnen verordeningen donoren toegekende vrij te verkrijgen op elanden moment dat Gewenst van de verantwoordelijke gratis Informatie over Hebben de opgeslagen Persoonlijke Gegevens en Een of this informatie kopiëren. Daarnaast heeft het Europees beleid en de wetgevende macht van de getroffen persoon die informatie de volgende informatie verstrekt:
  • de verwerking
  • doeleinden,de categorieën van
  • verwerkte gegevens,de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn niet bekendgemaakt of openbaar gemaakt, in het bijzonder in de ontvangers in derde landen of internationaleorganisaties,
  • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze
  • periode,het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens of beperking van de bewerking door de controller of het recht van beroep tegen deze
  • verwerking,het bestaan van een recht toepassing bij een regelgevende instantie
  • als de persoonlijke data’ll niet vanuit de betrokkene en: Alle beschikbare over de herkomst van de gegevens dieinformatie
  • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en- althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de gewenste impact van dergelijke verwerking voor de betrokkene
 • Bovendien moet de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, de betrokkene is bovendien het recht hebben om informatie over de juiste veiligheidsmaatregelen te verkrijgen in verband met de indiening.
 • Wil een slachtoffer van dit recht in beslag nemen, kan deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

c) het recht opte corrigeren

 • een van de verwerking van persoonsgegevens onderwerpmoet het door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht, de directe correctie om aan de vraag van de betreffende onjuiste persoonsgegevens. Voorts doet de betrokkene het recht hebben, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens – te eisen – ook door middel van een aanvullende verklaring.
 • Wil een slachtoffer van dit recht op rectificatie te nemen, kan het deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

d) recht op (recht om vergeten te verwijderen zijn)

 • Elk van de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is nodig hebben dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende ware redenen en voor zover de verwerking niet nodig:
  • de gegevens verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins bewerkt wijze waarop zij niet langer nodig.
  • De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
  • De betrokkene wordt in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS-GMO verzet tegen de een verwerking.
  • De persoonlijke gegevens die onrechtmatig werden verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaten, het onderwerp van de heffing.
  • De persoonlijke gegevens 1 DS-GMO werden aangeboden op het gebied van diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met art. 8 par. Verzamelde.
 • Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens zijn opgeslagen in de MH Scan & Print GmbH oorzaak, kan dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerkers van MH Scan & Print GmbH zal ertoe leiden dat de delete-verzoek wordt onmiddellijk voldaan.
 • De persoonlijke gegevens van de MH Scan & Print GmbH werden openbaar gemaakt en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, de MH Scan & Print GmbH houdt rekening met de beschikbare technologie en naar een andere instellen voor de verwerking verantwoordelijken dat proces de gepubliceerde gegevens over de implementatie kost redelijke maatregelen, waaronder technische kennis gesteld dat het betrokken product uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens persoon of kopieën of replicaties van dergelijke gegevens is zover geëist dergelijke verwerking niet vereist. De medewerkers van MH Scan & Print GmbH zal doen wat in individuele gevallen nodig is.

e) recht op een beperking van de verwerking

 • Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donors verleende recht om de beperking van de verwerking te eisen door de persoon die verantwoordelijk is als een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De juistheid van de persoonsgegevens geweigerd door de betrokkene, te weten gedurende een periode waarmee de stuureenheid om de juistheid van de gegevens te verifiëren.
  • De verwerking ervan onwettig is en de betrokkene weigert de verwijdering van persoonsgegevens en roept in plaats daarvan voor het beperken van het gebruik van persoonsgegevens.
  • De persoon die verantwoordelijk is niet de persoonlijke gegevens ten behoeve van de verwerking langer, de betrokkene nodig heeft, maar het moet vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.
  • De betrokken ondernemingen overeenkomstig persoon te verzetten tegen verwerking. Art. 21 par. 1 DS-GMO gestoken en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen voor de aanklacht tegen die opwegen tegen de betrokkene.
 • Wilt tenzij een van de bovenstaande voorwaarden wordt gegeven en de betrokken persoon de beperking van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de MH Scan & Print GmbH, de vraag, kunnen ze deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerkers van MH Scan & Print GmbH zal de beperking van de verwerking veroorzaken.

f) het recht om data portabiliteit

 • Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen toegekende recht, die werden verstrekt door de betrokkene een vergoeding, op een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat , Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid . 2, letter a DS-GGO of op een contract in overeenstemming met art. 6, par. 1, onder b DS basis van GGO’s en voerde de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of , gedaan in de uitoefening van het openbaar gezag die is overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is.
 • Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit betekent niet, de rechten en vrijheden van anderen worden beïnvloed.
 • Om het recht om gegevens draagbaarheid te oefenen, kan de betrokkene altijd contact opnemen met een medewerker van de MH Scan & Print GmbH.

g) het recht van beroep

 • Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donor toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde aan de verwerking op hen betrekking van persoonsgegevens op basis van art. 6 uitgevoerd par. 1 letter e of f DS-GMO aanspreken. Dit geldt ook voor een systeem op basis van deze bepalingen profilering.
 • De MH Scan & Print GmbH de persoonlijke gegevens niet meer te verwerken in het geval van tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen, of de verwerking is de bewering kan bewijzen, uitoefening of de verdediging van juridische claims.
 • Verwerkt de MH Scan & Print GmbH persoonlijke gegevens niet aan direct mail te werken, de betrokkene heeft het recht te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover het is in verband met deze direct mail. Tegenspraak zijn met de persoon tegenover de MH Scan & Print GmbH verwerking voor direct marketing doeleinden, de MH Scan & Print GmbH zal geen persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te verwerken.
 • Daarnaast heeft de betrokkene het recht heeft om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, waartegen zij verwerkt de wetenschappelijke met de MH Scan & Print GmbH of historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 para persoonsgegevens in kwestie. 1 DS-GMO gedaan in beroep te gaan, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang is.
 • Om het recht om bezwaar te maken tegen de betrokkene oefening kan direct elke werknemer van de MH Scan & Print GmbH of een andere werknemer contact. De betrokkene zijn ook gratis, in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht van richtlijn 2002/58 / EG om hun recht uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

 • Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht – naar subject-gebaseerde beslissing, die zich ontvouwt op rechtsgevolg zijn – met inbegrip van profilering of een aanzienlijke invloed op hem op een vergelijkbare manier, als de beslissing (1) geldt niet voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon nodig is, of (2) als gevolg van de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is op te laden ontvankelijk is en deze wetgeving adequate maatregelen te nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te waarborgen bevat.
 • Indien de beslissing (1) voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de persoon die verantwoordelijk is vereist of (2) het wordt gedaan met de uitdrukkelijke toestemming van het individu, de MH Scan & Print GmbH neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden te beschermen alsook aan de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een verklaring van zijn eigen positie en aan te vechten de beslissing behoort.
 • De persoon wil rechten hebben met betrekking tot de geautomatiseerde besluiten, kunnen ze deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

i)   het recht op bescherming van persoonsgegevens toestemmingin te trekken

 • Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevensheeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
 • Wil je de persoon die hun recht op een toestemmingsformulier vordering in te trekken dat ze kunnen dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

14. Kennisgeving sollicitaties en het inschrijven

Het neemtvoor de verantwoordelijke en verwerkt de gegevens van kandidaten voor de te verwerken het applicatieproces. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is vooral het geval wanneer een aanvrager geschikte toepassing documenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een ingebouwde webformulier op de website waartoe de verantwoordelijke ontvangen. Sluit de verantwoordelijke voor de verwerking van een arbeidsovereenkomst met een kandidaat, worden de gevonden gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de werkgelegenheid in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager, zal het dossier twee maanden na de bekendmaking van de beslissing annulering automatisch worden verwijderd als een deletie van waarvoor geen andere legitieme belangen van de data controller. Andere rechtmatig belang in deze zin is, bijvoorbeeld een bewijslast in een werkwijze volgens de Algemene Gelijke Behandeling (AGG).

15. Gegevensbescherming regelgeving Toepassing en gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website van de Enterprise Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats bediend op het internet, een online community die gebruikers in staat stelt meestal met elkaar communiceren en interactie in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van standpunten en ervaringen of staat de internetgemeenschap om persoonlijke of zakelijke-gerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere het creëren van profielen, foto’s en netwerken uploaden via vriend verzoeken.

Exploitant van Facebook is de Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Voor de verwerking van persoonsgegevens is belast als een getroffen persoon buiten de VS of Canada leeft dat Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Facebook component veroorzaakte een presentatie van die Facebook component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins kan worden gedownload van https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit industrieel proces, Facebook is de kennis over welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Facebook, erkent Facebook met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen door Facebook de respectieve Facebook-account van de betrokken persoon. Bediende de betrokkene een geïntegreerd op onze website Facebook knoppen, zoals de “Like” button, of geeft de persoon een reactie, Facebook kent deze informatie naar de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens ,

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd een informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn op hetzelfde moment op Facebook online beschikbaar; dit gebeurt ongeacht of de persoon klikt op de Facebook-component of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook van de persoon die niet betrokken wilde, kan dit de overdracht te voorkomen dat het uitlogt alvorens een oproep aan onze website uit hun Facebook-account.

Gepubliceerd door Facebook gegevens beleid dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het verklaart ook daar, dat biedt configuratieopties Facebook om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn verschillende toepassingen beschikbaar zijn die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht te onderdrukken naar Facebook. Dergelijke toepassingen kan worden gebruikt door de betrokkene, om gegevensoverdracht te onderdrukken naar Facebook.

16. privacybeleid voor de toepassing en het gebruik van Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De gegevensbeheerder is geïntegreerd op deze plaats de component Analytics (met anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een web analytics dienst. Web analytics is het verzamelen, opmaken en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers browsen. Een webservice analyse detecteert, onder andere gegevens op de website die is van een persoon betrokken gekomen om een internet (de zogenaamde referrer), waarop sub-pagina’s van de website toegankelijk is of hoe vaak, en waarvoor verblijftijd een bodem werd waargenomen. Een web analyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en de kosten-batenanalyse van reclame op het internet te optimaliseren.

Werkmaatschappij van Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt voor webanalyse van Google Analytics toe te voegen “_gat._anonymizeIp”. Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van Google Analytics component is om de stroom van bezoekers te analyseren op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie, onder andere, te evalueren het gebruik van onze website om online rapporten dat de activiteiten zien op onze website samen te stellen voor ons, en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetdiensten.

Google Analytics stelt een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat zijn cookies, is hierboven reeds toegelicht. Door het instellen van het cookie Google is het mogelijk om het gebruik van onze website te analyseren. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectievelijke Google analytics component persoon om gegevens te verzenden voor het doel van online analyse om Google. Als onderdeel van dit industrieel proces Google wordt geïnformeerd over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google dienen, onder andere, de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en te kunnen verstrekken berekeningen als gevolg.

Met behulp van de cookies worden persoonlijke gegevens, zoals toegangstijden, de plaats van waaruit toegang ging naar buiten en de frequentie van de bezoeken aan de website van de betrokken persoon is opgeslagen. Elke keer dat u op onze website de persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de Internet-verbinding gebruikt wordt door de betrokken zal worden overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika persoon. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan delen deze verzameld over het technische proces persoonsgegevens die verder omstandigheden aan derden.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke houding van de internetbrowser gebruikt zou ook voorkomen dat Google stelt een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kan een eerder door Google Analytics cookie op elk moment worden gewist via het internet browser of andere programma’s.

Verder is er voor de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de overname, gerelateerd aan het gebruik van deze website gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, en deze te voorkomen. De betrokkene heeft een browser add-on op de koppeling https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on aandelen Google Analytics JavaScript dat alle gegevens en inlichtingen kunnen worden uitgezonden op de bezoeken van webpagina’s naar Google Analytics. De installatie van de browser add-ons worden door Google beschouwd als een contradictie. Als het IT-systeem van de betrokken verwijderd op een later tijdstip persoon, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, opnieuw installeren van de browser add-ons moet worden gedaan door de betrokken Google Analytics uit te schakelen persoon. Tenzij de browser add-on is verwijderd door het slachtoffer of een andere persoon die is toe te schrijven aan zijn invloedssfeer of uitgeschakeld, is er de mogelijkheid van het opnieuw installeren of opnieuw de browser add-ons.

Meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Gegevensbescherming regelgeving toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De data controller is geïntegreerd op deze web services van Google Remarketing. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf om advertenties weer te geven in die internetgebruikers die eerder hebben gewoond op de website van de vennootschap. De integratie van Google remarketing staat daarom een bedrijf door de gebruiker op basis van reclame te maken en om de internetgebruikers interesse tonen relevante advertenties vandaar.

Exploitant van de diensten van Google remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Doel van Google Remarketing is de weergave van belang relevante advertenties. Google remarketing stelt ons in staat om te laten zien of advertenties via het advertentienetwerk van Google om te laten zien op andere websites, die zijn afgestemd op de individuele behoeften en belangen van de internetgebruikers.

Google remarketing zet een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat zijn cookies, is hierboven reeds toegelicht. Met de instelling van de cookie Google is een erkenning van de bezoekers van onze website maakt het mogelijk wanneer dit oproepen van webpagina’s in de juiste volgorde, ook een lid van het advertentienetwerk van Google. Met een oproep naar een internetsite waarop de dienst is geïntegreerd Google remarketing, de internet browser van de betrokkene automatisch geïdentificeerd op Google. Als onderdeel van dit industrieel proces Google wordt geïnformeerd over persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google gebruikt onder andere om relevante reclame rente weer te geven.

Met behulp van de cookies worden persoonlijke gegevens, zoals het bezoek van de betrokkene webpagina’s worden opgeslagen. Elke keer dat u onze website bezoekt, dus persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de Internet-verbinding gebruikt door de betrokkene, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan delen deze verzameld over het technische proces persoonsgegevens die verder omstandigheden aan derden.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke houding van de internetbrowser gebruikt zou ook voorkomen dat Google stelt een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kan een eerder door Google Analytics cookie op elk moment worden gewist via het internet browser of andere programma’s.

Verder is er is in tegenspraak met de betrokkene de mogelijkheid om op interesses gebaseerde advertenties van Google. De betrokkene uit elk van de internetbrowser gebruikt door het uit de koppeling www.google.de/settings/ads moet bellen en de gewenste instellingen te maken daar.

Voor meer informatie en privacy-wetgeving door Google kan worden gevonden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Gegevensbescherming Regelgeving application en Het gebruik van Google AdWords

De verantwoordelijke for the Verwerking is Geïntegreerd op this website Google AdWords. Google AdWords is a Service for reclame Op het internet Waarmee Adverteerders zowel advertenties te Schakelen Netwerk in de resultaten van Zoekmachine Google en Het Google. Google AdWords Kan Een adverteerder pre-definiëren bepaalde zoekwoorden Waarmee Een kleine advertenties in de resultaten van Zoekmachine Google Alleen Wordt Weergegeven als de Gebruiker vraagt de Zoekmachine Een trefwoord-relevante zoekresultaten. Geweest in Het Google-netwerk op datum en op Een auto algoritme s in overeenstemming met de Vooraf bepaalde zoekwoorden Verdeeld via onderwerpen relevante websites.

Exploitant van de services van Google AdWords is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het Doel van Google AdWords is de applicatie online available via de weergave Meer van Belang relevante advertenties op de Derde van websites Partijen en in de resultaten van Zoekmachine Google Zoekmachine en de weergave Meer van Listings van Derden op our website.

Voert Een betrokkene van Een Google-advertenties op op our website, is a zogenaamde conversie cookies are Op het opgeslagen IT-systeem van de genomen door Google Persoon. Wat zijn cookies, wordt hierboven riet Toegelicht. Een conversie-cookies af na Dertig dagen GELDIG en Niet Gebruikt OM de betrokkene te identificeren. Gaat meer dan de conversie-koekje, koekje tenzij Het ingelogd Niet is Verlopen, bijgehouden van bepaalde basen, zal durven including de gebeld deur Een online shop-systeem op our website. Door de conversie-koekje zowel Wij goederen als Google Kan Een bijhouden van Betrokken Persoon deur Een AdWords-advertenties op op our website Advocate Een revenue said vervulde Een van aankoop of geannuleerd.

De Verzamelde Gegevens en informatie via Het gebruik van de conversie-cookies door Google Gebruikt OM Het Bezoek van statistieken op te maken for our website. In Statistieken op their Beurt deur ons Gebruikt OM Het Totale toevoegen aantal users het are bemiddeld deur AdWords-advertenties aan ons te bepalen this Bezoek, zodat Het succes of falen van Elke AdWords-advertenties op te bepalen en OM our van AdWords iseren van advertenties voor de Toekomst, noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google, waardoor de persoon kan worden geïdentificeerd.

Door de conversie cookie om persoonlijke gegevens, zoals het bezoek van de betrokkene webpagina’s worden opgeslagen. Elke keer dat u onze website bezoekt, dus persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de Internet-verbinding gebruikt door de betrokkene, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan delen deze verzameld over het technische proces persoonsgegevens die verder omstandigheden aan derden.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke houding van de internetbrowser gebruikt zou ook voorkomen dat Google stelt een conversie cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Daarnaast is er een eerder door Google AdWords cookie kan op elk moment worden gewist via het internet browser of andere programma’s.

Verder is er is in tegenspraak met de betrokkene de mogelijkheid om op interesses gebaseerde advertenties van Google. De betrokkene uit elk van de internetbrowser gebruikt door het uit de koppeling www.google.de/settings/ads moet bellen en de gewenste instellingen te maken daar.

Voor meer informatie en privacy-wetgeving door Google kan worden gevonden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Privacy Policy te gebruiken en het gebruik van Instagram

De verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website onderdelen van de dienst Instagram. Instagram is een dienst die moet worden gekwalificeerd als audiovisuele platform en stelt gebruikers in staat, het delen van foto’s en video’s en ook een wildgroei van dergelijke gegevens aan andere sociale netwerken.

Exploitant van de diensten van Instagram is de Instagram LLC, 1 Hacker Way, Gebouw 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en was waarop een Instagram component (Insta-knop) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Instagram component gevraagd om een presentatie van de overeenkomstige component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit industrieel proces Instagram krijgt kennis over welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment Instagram, Instagram herkent met elk gesprek onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website die betonnen voet een bezoek aan de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram component en door iedere Instagram Instagram rekening van de betrokkene toegewezen. Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Instagram knoppen zodat de verzonden gegevens en informatie in verband met de persoonlijke Instagram rekening van de betrokken en opgeslagen door Instagram en verwerkt persoon.

Instagram krijgt op Instagram component altijd een informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn tegelijkertijd Instagram online beschikbaar; dit gebeurt ongeacht of de persoon klikt op de Instagram component of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Instagram door de betrokkene niet gezocht persoon, kan dit de overdracht te voorkomen dat het uitlogt alvorens een oproep aan onze website uit haar Instagram account.

Meer informatie en de privacy wetten van kan Instagram onder https://help.instagram.com/155833707900388 en opgehaald https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Privacy Policy te gebruiken en het gebruik van Shariff

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft component Shariff geïntegreerd op deze website. De Shariff component biedt social media knoppen zijn beschikbaar die de bescherming van gegevens compatibel zijn. Shariff is ontwikkeld voor de Duitse computer c’t en is gepubliceerd op GitHub, Inc ..

Component ontwikkelaar GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Meestal overgebracht van de door de sociale netwerken knop oplossingen al dan persoonsgegevens aan de desbetreffende sociale netwerk wanneer een gebruiker een website, waarin een social media-knop is geïntegreerd bezoekt informatie. Door het gebruik van de component Shariff persoonsgegevens worden alleen verzonden naar sociale netwerken, als de bezoeker van een website actief werkt een social media knoppen. Voor meer informatie over Shariff-component van de computer c’t onder http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html gehouden. Het gebruik van Shariff component is om de persoonlijke gegevens van bezoekers te beschermen op onze website en ons tegelijkertijd in staat te stellen een knop oplossing voor sociale netwerken te integreren op deze website het doel.

Voor meer informatie en het toepasselijke privacybeleid is te vinden op GitHub https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

21. Gegevensbescherming regelgeving toepassing en het gebruik van

Xing,heeft de verantwoordelijke geïntegreerd op deze website componenten van Xing. Xing is een op internet gebaseerde sociale netwerk dat Konnektierung van de gebruikers met de bestaande zakelijke contacten en worden ook nieuwe zakelijke contacten mogelijk maakt. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel op Xing creëren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld creëren bedrijfsprofielen of vacatures plaatsen op Xing.

Werkmaatschappij van Xing is het XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Door iedere oproep een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Xing component (Xing plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Xing component veroorzaakte een weergave van de overeenkomstige component Xing Xing downloaden. Verdere informatie over het Xing plug-ins kan worden gedownload van https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit industrieel proces Xing ontvangt kennis over welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Xing Xing erkent met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Xing Xing component en toegewezen door de respectieve Xing rekening van de betrokkene. Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Xing knoppen, zoals de knop “Delen”, Xing Xing wijst deze informatie om persoonlijke account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens.

Xing Xing krijgt op de component altijd een informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn tegelijkertijd Xing online beschikbaar; dit gebeurt ongeacht of de persoon klikt op de Xing component of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing van de persoon die niet betrokken wilde, kan dit de overdracht te voorkomen dat het uitlogt alvorens een oproep aan onze website uit hun Xing account.

Gepubliceerd door Xing privacy beleid dat kan worden gevonden op https://www.xing.com/privacy, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Bovendien heeft Xing gepubliceerd https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Privacy Informatie voor XING Share-knop.

22. Privacy Policy te gebruiken en het gebruik van

YouTube,heeft de verantwoordelijke componenten geïntegreerd op deze website YouTube. YouTube is een video sharing website die video-uitgevers de gratis set van videoclips en andere gebruikers die ook gratis bekijken, rating en becommentariëren dit toelaat. YouTube maakt publicatie van alle soorten video’s, dat is de reden waarom zowel complete films en televisieprogramma’s, evenals muziek video’s, trailers of bereid door gebruikers zelf video’s zijn beschikbaar op het internet portal.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube video) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke component YouTube gevraagd om een presentatie van de YouTube-component van YouTube te downloaden. Voor meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit industrieel proces YouTube en Google krijgen kennis over welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op YouTube, YouTube erkent dat haalt een basis die een YouTube-video die betonnen voet van onze website bezocht de getroffen persoon bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google, en toegewezen aan de desbetreffende YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd een informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn op hetzelfde moment op YouTube online beschikbaar; dit gebeurt ongeacht of de persoon die klikt op een YouTube-video of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google door de betrokkene niet gezocht, kan dit de overdracht te voorkomen dat het uitlogt alvorens een oproep aan onze website uit haar YouTube-account.

Gepubliceerd door YouTube privacy beleid dat kan worden gevonden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

23. Betaling: privacy policy Klarna betaling als

de verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website componenten van Klarna. Klarna is een online payment service die de aankoop op rekening of een flexibele termijn mogelijk maakt. Verder Klarna andere diensten, zoals een koper bescherming of de identiteit en credit check aangeboden.

Exploitant van Klarna is de Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Selecteert het betrokken product tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie ofwel “aankoop op rekening” of “huurkoop” van de gegevens van het betrokken Klarna persoon wordt automatisch doorgegeven persoon. Door een van deze betalingsopties selecteren van de persoon instemt met deze, een aan de facturering of afbetaling of de identiteit en credit check nodig, de overdracht van persoonsgegevens te verwerken.

De doorgegeven aan Klarna persoonsgegevens algemeen voornaam, naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, gsm-nummer en andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van een factuur of huurkoop zijn , Noodzakelijk voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook de persoonsgegevens die worden geassocieerd met de betreffende bestelling. In het bijzonder, kan het leiden tot onderlinge uitwisseling van betaling informatie, zoals bankrekeningnummers, kaartnummer, de vervaldatum en CVC-code, artikelnummer, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en fiscale lasten, mag informatie over het koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene, kom ,

De overdracht van gegevens dient met name de identiteitscontrole, betalingen en fraudepreventie Administration. De verantwoordelijke is bijzonder Klarna zenden gegevens als wettig belang gegeven voor de transmissie. Tussen Klarna en het vervangen van de controller persoonsgegevens worden overgedragen van Klarna om krediet rapportage agentschappen. Dit gecommuniceerd zowel voor de identiteit en credit check.

Klarna is op dergelijke persoonlijke gegevens aan gelieerde bedrijven (Klarna groep) en service providers of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen of de gegevens die moeten worden verwerkt in de volgorde te vervullen.

Stijgt tot het besluit betreffende de instelling, de uitvoering of de beëindiging van een contractuele relatie en maakt gebruik van Klarna gegevens en informatie over de vorige betaling geschiedenis van de betrokkene en de waarschijnlijkheid waarden voor hun gedrag in de toekomst (bekend als scoren). De berekening van de scoring wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door Klarna. Een intrekking heeft geen invloed op gegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt voor (contractuele) de verwerking van betalingen worden gebruikt of doorgegeven.

De privacy wetten van Klarna is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

24. Betaling: het privacybeleid van PayPal als

betaalmethode,heeft de verantwoordelijke geïntegreerd op deze website componenten van PayPal. PayPal is een online payment service. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele persoonlijke of zakelijke accounts te vertegenwoordigen. Er is ook PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen op creditcards te behandelen, als een gebruiker een PayPal-rekening niet handhaaft. Een PayPal account is een e-mail adres, dat is de reden waarom er geen klassieke rekeningnummer. PayPal stelt u in staat om online betalingen aan derden initiëren of ontvangen van betalingen. PayPal accepteert ook trustee functies en biedt bescherming koper diensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal, de PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Selecteert de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “PayPal”, gegevens van de betrokkene naar PayPal automatisch verzonden. Door te kiezen voor deze betaalmogelijkheid de betrokkene instemt met de vereiste verwerking van betalingen overdracht van persoonsgegevens.

De verzonden naar PayPal persoonsgegevens algemeen voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen zijn. Noodzakelijk voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook de persoonsgegevens die worden geassocieerd met de betreffende bestelling.

De overdracht van gegevens die bedoeld betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke is bijzonder overdragen aanvaardt persoonsgegevens als wettig belang gegeven voor de transmissie. Tussen PayPal en de uitgewisselde data controllers persoonsgegevens worden overgedragen van PayPal kan op credit rapportage agentschappen. Dit gecommuniceerd zowel voor de identiteit en credit check.

PayPal is de persoonlijke gegevens indien nodig aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen of de gegevens die moeten worden verwerkt in de volgorde te vervullen.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op PayPal. Een intrekking heeft geen invloed op gegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt voor (contractuele) de verwerking van betalingen worden gebruikt of doorgegeven.

De geldende privacy beleid PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

25. Betaling: privacy beleid om onmiddellijk over te dragen als

betaalmethode,heeft de verantwoordelijke geïntegreerd op deze website componenten van onmiddellijke overgang. Onmiddellijk overdracht is een payment service die contante betalingen voor producten en diensten op het internet mogelijk maakt. Sofortuberweisung vertegenwoordigt een technisch proces waarbij de online retailer een bevestiging van de betaling onmiddellijk zullen ontvangen. Dus een handelaar in staat is om goederen, diensten of downloads te leveren onmiddellijk na bestelling aan de klant.

Exploitant van onmiddellijke overgang is het NU GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Selecteert het betrokken product tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “onmiddellijke overgang” van de gegevens van de betrokken wordt doorgegeven aan Sofortuberweisung geautomatiseerde persoon persoon. Met een keuze van betaling optie de persoon akkoord gaat om een vereiste verwerking van betalingen overdracht van persoonsgegevens.

Bij het afrekenen op noodoverdracht de koper PIN en TAN overgebracht naar de eerste hulp GmbH. Sofortuberweisung leidt dan na de technische controle van het rekeningsaldo en het ophalen van aanvullende informatie op de rekening tegoeden van een bankoverschrijving na te gaan in de online retailer. Wordt dan doorgegeven aan de online retailer automatiseren van de financiële transactie uit te voeren.

Alle uitgewisseld met Sofortuberweisung persoonsgegevens voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen zijn. De overdracht van gegevens die bedoeld betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal dan doorgeven Sofortuberweisung andere persoonlijke gegevens wanneer een belang wordt gegeven voor de overdracht. Tussen Sofortuberweisung en de uitgewisselde data controllers persoonsgegevens worden overgedragen van Sofortuberweisung mogelijk om krediet rapportage agentschappen. Dit gecommuniceerd zowel voor de identiteit en credit check.

Instant Transfer is de persoonlijke gegevens indien nodig aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen of de gegevens die moeten worden verwerkt in de volgorde te vervullen.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door Sofortuberweisung. Een intrekking heeft geen invloed op gegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt voor (contractuele) de verwerking van betalingen worden gebruikt of doorgegeven.

De geldende privacy beleid Sofortuberweisung is te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

26. juridische grondslag voor de verwerking van

art. 6 I branden een DS-GMO dient ons bedrijf als een juridische grondslag voor het verwerken van behandelingen waarbij we toestemming voor een bepaald doel verwerking te zoeken. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I branden b DS GGO. Hetzelfde geldt voor een dergelijke verwerking, de precontractuele uit te voeren maatregelen vereist zijn, zoals in het geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, is de verwerking op basis van art. 6 I branden c DS GGO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander individu te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. Vervolgens wordt de verwerking op artikel zou doen. 6 I branden d DS GGO rust.

Uiteindelijk kon de verwerking van operaties op art. 6 I branden f DS GGO rust. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen bijzonder wij dus toegestaan, omdat ze specifiek de Europese wetgever genoemd. Hij mate van mening dat een legitiem belang kan worden geacht aanwezig te zijn indien de betrokkene is een klant van de lading (overweging 47 zin 2 DS-GMO).

27. rechtmatige belangen van de verwerking die door de controller of een derdeworden nagestreefd

op basis van de verwerking van persoonsgegevens Artikel 6 I brandenf DS-GMO is ons legitiem belang om onze activiteiten uit te voeren in de richting van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

28. periode waarvoor de gegevens zijn

opgeslagen,het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens relevant en wettelijke bewaarperiode. Na de deadline, wordt de relevante gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract of contractonderhandelingen vervullen.

29. wettelijke of contractuele bepalingen om de persoonlijke gegevens te verstrekken; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokken om de persoonlijke gegevens te verstrekken persoon; mogelijke gevolgen van het niette

We duidelijk over het feit dat het verstrekken van persoonlijke gegevens is vereist door de wet in sommige gevallen (bv belastingwetgeving) of kan ook het gevolg zijn van contractuele afspraken (bijvoorbeeld informatie over de aannemer)bieden.

Soms kan het nodig zijn om een contract dat elke belanghebbende stelt ons voor persoonlijke gegevens die in de volgorde moeten worden verwerkt door ons te sluiten. De betrokken persoon, bijvoorbeeld, is vastbesloten om persoonlijke informatie te verstrekken bij ons bedrijf een contract aangaat met haar. Een gebrek aan persoonlijke gegevens te verstrekken zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden afgesloten.

Voordat een inzet van persoonsgegevens door de betrokken persoon moet de betrokkene contact op met één van onze medewerkers. Onze medewerkers wist de getroffen individuele gevallen ook over de vraag of de verstrekking van persoonsgegevens vereist door de wet of contract of nodig is voor de overeenkomst indien er een verplichting om de persoonlijke gegevens, en welke gevolgen te voorzien zou het niet om persoonlijke informatie te verstrekken.

30. bestaan van een geautomatiseerd besluit

als een verantwoordelijk bedrijf zijn wij niet een geautomatiseerd besluit of een profilering gebruiken.

Dit privacybeleid door het College Bescherming Persoonsgegevens Toelichting generator van de DGD Duitse Vereniging voor Data GmbH, dieals een externe gegevensbescherming München werdwerktin samenwerking met de Privacy advocaat Christian Solmecke.