De plagiaatscanner met privacybescherming!

In drie stappen naar het plagiaatrapport. Laat niets aan het toeval over.

Werking van de plagiaatscanner

De technologie van de plagiaatscanner van BachelorPrint zorgt ervoor dat de tekst van de bachelorscriptie of masterscriptie, dissertatie of een ander werkstuk op basis van taalstatistiek in afzonderlijke zinsdelen wordt ontleed en beoordeeld. Voor deze tekstonderdelen wordt op internet gezocht naar kopieën en deze worden geanalyseerd naar mate van overeenkomst.

In dit scanproces worden miljoenen openbare online bronnen doorzocht. De plagiaatscanner markeert bepaalde passages en verwijst met een link naar de oorspronkelijke bron.

Voor jou samengevat: de voordelen van onze plagiaatscanner

1. De plagiaatscanner heeft maar 30 minuten nodig voor de check

2. Geen registratie nodig. Eenvoudig en zonder gebruikersaccount bestellen!

3. Jouw gegevens blijven anoniem

4. Jouw werk wordt 24 uur na de scan gewist

5. Software die ook door universiteiten en hogescholen wordt gebruikt

6. Analyse van miljarden bronnen op het World Wide Web

7. Passages met plagiaat worden met kleuren aangegeven in het rapport

8. Eenvoudige correctie door link naar de oorspronkelijke bron in het plagiaatrapport

Prijsoverzicht

Aantal woorden Prijs
tot 8.000 16,90 €
8.001 - 60.000 26,90 €
vanaf 60.001 36,90 €

Voorbeeld plagiaatrapport na gebruik van de online plagiaatscanner

Voorbeeld-plagiaatrapport-na-gebruik-van-de-online-plagiaatscanner

Wij hebben een voorbeeldrapport voor je gemaakt, waarin je in een oogopslag kunt zien hoe het werk heeft gescoord bij de plagiaatscanner. Bij het onderdeel “Resultaat” in het voorbeeld kun je zien dat het werk “groen” scoort en dus weinig aanpassingen nodig heeft. Over de gehele tekst genomen wordt voor maar 1% een bron gevonden.

In de linkerkolom zie je de details van de resultaten die de plagiaatscanner levert. Daarbij toont het plagiaatrapport 45 dubieuze woorden die op plagiaat lijken en 2 geïdentificeerde bronnen. Daaronder zie je in de balk (die voor de totale tekst staat) waar de passages staan die van plagiaat verdacht worden.

Het plagiaatrapport laat ook de passages zien die geïdentificeerd zijn als plagiaat. Elke passage krijgt de kleur die bij een bepaalde “relevante bron” hoort. Deze zie je onderaan het document in een lijst. Hier vind je ook het aantal dubieuze woorden per gevonden bron.

Uitleg van het plagiaat-verkeerslicht

Aandeel plagiaat Waardering Correctie nodig
0 - 2% "Zeer goed" Geen
3 - 5% "Goed" Minimaal
6 - 10% "Voldoende" Gedeeltelijk
10% < "Onvoldoende" Veel

Interpretatie van het plagiaatrapport na toepassing van de plagiaatscanner

Nadat de plagiaatscanner het internet voor je heeft afgezocht, zet deze de resultaten ter verduidelijking in het gegenereerde plagiaatrapport. Dit rapport geeft je uitsluitsel over het aandeel aan plagiaat in jouw bachelorscriptie, masterscriptie of ander academische werk. Er wordt gebruik gemaakt van een verkeerslichtsysteem om jou te laten zien waar er nog aanpassingen nodig zijn.

Groene markeringen in de tekst betekenen dat je relaxed achterover kunt leunen en het werk kunt inleveren. Als er toch nog geel of zelfs rood gemarkeerde passages zijn, raden wij je aan om het aangegeven tekstonderdeel nog eens te bekijken en te corrigeren. De betreffende passages met plagiaat moet je herformuleren en van de juiste bronverwijzing voorzien, om plagiaat in jouw werk te vermijden.

Het is helemaal handig dat het plagiaatrapport direct de oorspronkelijke internetbron van het gevonden plagiaat aangeeft. De betreffende passage heeft ook een kleur en nummer gekregen, die overeenkomen met de resultatenlijst van de plagiaatscanner onderaan het rapport. Dit maakt het voor jou eenvoudig om de bron correct in jouw werk te vermelden.

Alleen kan er bij werkstukken met een juridische inhoud een groter deel aan rode markeringen zijn, omdat het daarin soms nodig is om omvangrijke wetteksten letterlijk over te nemen. Wanneer je al jouw bronnen vermeld hebt en steeds correct hebt geciteerd, dan hoef je je geen zorgen te maken.

Plagiaatscanner: omgang met persoonlijke info

Nadat het bestand of de tekst is overgedragen wordt deze tijdelijk opgeslagen op onze server. Na succesvolle overdracht wordt de tekstinhoud uit het document gehaald en jouw originele bestand wordt gewist.

Bij de tweede stap wordt de tekst door onze plagiaatscanner in een tijdelijke database overgezet. Op basis van taalstatistiek wordt de tekst in afzonderlijke delen opgesplitst en dan kan de scan beginnen.

Als elke passage door de plagiaatscanner uitgelezen en geanalyseerd is, wordt het plagiaatrapport als PDF-bestand opgemaakt. In dit plagiaatrapport wordt elke gevonden plagiaat gekleurd weergegeven en voor de duidelijkheid wordt de oorspronkelijke bron als link aangegeven. Met het oog op privacybescherming worden 24 uur na gebruik door de plagiaatscanner alle gegevens gewist.

Technische info over de plagiaatscanner

Doorzochte bronnen: Openbaar toegankelijke bronnen op het World Wide Web (behalve documenten die vanwege privacybescherming geblokkeerd zijn)

De plagiaatscanner ondersteunt de volgende bestandsformaten:

 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Open Office (.odt)
 • Abobe Acrobat (.pdf)

Maximale bestandsgrootte: 50 MB

Maximaal aantal pagina’s: 350 pagina’s, met ca. 750.000 tekens

Duur van de check: ca. 10-60 min (afhankelijk van de tekstgrootte en de actuele serverbelasting)

De drie processtappen van de plagiaatscanner

De-processtappen-van-de-plagiaatscanner
 1. Upload jouw document. Upload jouw bachelorscriptie, masterscriptie of dissertatie naar ons systeem. Hierbij worden alle gangbare bestandsformaten ondersteund, zoals Word, PDF en OpenOffice. Vanaf hier neemt onze academische plagiaatscanner de analyse voor zijn rekening.
 2. Scannen op plagiaat. Vervolgens wordt de inhoud van jouw werk vergeleken met miljoenen bronnen op het internet. Hierbij wordt de tekst van jouw academische werkstuk in tekstonderdelen, zogenaamde frasen, opgesplitst en elke frase wordt gecontroleerd op plagiaat. Met behulp van speciale algoritmen die geprogrammeerd zijn op basis van taalstatistiek, worden de frasen gescand op kopieën op internet. Dit systeem van de plagiaatscanner wordt ook op hogescholen en universiteiten toegepast.
 3. Het resultaat van de online plagiaatscanner. Het resultaat van de plagiaatscanner ontvang je in een helder plagiaatrapport, waarin je in een oogopslag ziet wat het aandeel aan plagiaat is jouw document is. Des te lager het aandeel, des te beter. De vuistregel is wanneer je onder de 5% blijft, dan bevind je je in het “groene gebied“. Verder krijgt elke dubieuze passage een kleur en geeft de plagiaatscanner de oorspronkelijke bron aan als link.

Details van de plagiaatscanner

 • Aandeel plagiaat in %
 • Verkeerslicht-uitkomst: groen, geel en rood
 • Passages met plagiaat zijn gemarkeerd
 • De gevonden plagiaatbron staat aangegeven als relevante online bron
 • Je ontvangt het plagiaatrapport als PDF-bestand

Onze plagiaatscanner is toonaangevend onder moderne analysesoftware

Geen enkele plagiaatchecker kan 100% zekerheid geven. Sommige bronnen zijn gewoonweg niet toegankelijk voor de plagiaatscanner. Dan gaat het bijvoorbeeld om bronnen die alleen in gedrukte versie bestaan of in afgeschermde dataomgevingen liggen. Om 100% zeker te kunnen zijn moet je zelf handmatig onderzoek doen, wat voor de meesten qua tijd en investering niet op te brengen zou zijn. Wie een online plagiaatscan aanbiedt en dit niet vermeldt, zal vast zijn redenen hebben, maar is niet transparant tegenover zijn klanten.

De plagiaatscanner is slechts een hulpmiddel – maar wel een hele nuttige! Want hogescholen en universiteiten gebruiken dezelfde soort plagiaatscanner om de stroom aan bachelorscripties, masterscripties en dissertaties op plagiaat te controleren. Daarbij wordt je werk gecontroleerd op dubieuze passages die plagiaat kunnen bevatten. Onze plagiaatscanner werkt precies zo. Maar niet pas wanneer het te laat is. Op tijd. Zodat jij je scriptie eventueel nog kunt aanpassen en uiteindelijk een zuiver werk kunt inleveren.

Waarom je onze plagiaatscanner zou gebruiken

Door onwetendheid, uit tijdnood, gewoonweg vergeten – dat kunnen allemaal redenen zijn voor plagiaat in je werk als je geen plagiaatscanner toepast. Want maar zelden gebeurt het met kwade opzet. Veel studenten (zouden moeten) weten dat het om plagiaat gaat, wanneer je een bron van een andere auteur in je eigen academische werkstuk gebruikt, maar niet correct citeert of geen bron vermeldt. Dat kan resulteren in een afwijzing van je scriptie. Je kunt dit voorkomen door de plagiaatscanner te gebruiken.

Prominente voorbeelden laten zien hoe hard de wetenschap omgaat met plagiaatvergrijpen. Weliswaar hoef jij je bij het inleveren van je bachelorscriptie, masterscriptie of ander academische werkstuk niet druk maken om het feit of je geen doctorstitel krijgt of dat je aan de schandpaal wordt genageld. Toch is dit maar een schrale troost als je toch door zakt vanwege enkele ‘vergeten’ citaten. Gebruik onze plagiaatscanner, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Gebruik de plagiaatchecker voor jouw zekerheid.

Onze plagiaatscanner is eigenlijk de belangrijkste service die wij aanbieden om van jouw academisch werkstuk een succes te maken, want daarvoor is een scriptie zonder plagiaat essentieel. Neem dus geen risico en maak gebruik van onze plagiaatscanner.

Geef simpelweg aan uit hoeveel woorden jouw scriptie bestaat en upload je bestand naar onze plagiaatscanner. Binnen maximaal een uur, maar meestal veel sneller, ontvang je een plagiaatrapport dat precies aangeeft wat het aandeel aan plagiaat in jouw scriptie is.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Prijzen voor de plagiaatscanner

Veelgestelde vragen over de plagiaatscanner

De grootte van je scriptie is daarbij bepalend. Voor een bachelorscriptie of masterscriptie (60-80 pagina’s) heeft de plagiaatscanner 10-20 minuten nodig. Bij grotere academische werken (200-300 pagina’s) zoals een dissertatie kan de scan wel tot een uur duren.

Natuurlijk! De BachelorPrint plagiaatscanner kun je voor alle talen gebruiken.

Nee!  Het geüploade bestand wordt alleen gebruikt om te kunnen controleren op plagiaat en na de scan wordt alle informatie van onze server gewist.

Nee! Je kunt jouw scriptie naar onze server uploaden, de gewenste betaalwijze kiezen en dan kun je de BachelorPrint plagiaatscanner gelijk aan het werk zetten – zonder gebruikersaccount, zonder registratie.

De plagiaatscanner doorzoekt miljarden openbare bronnen op internet. Behalve databases met betaalverplichting.

Alle media, die in openbaar toegankelijke databases zitten, worden doorzocht. De plagiaatscanner controleert ook boeken, voor zover deze in een database te vinden zijn.

Soms gebeurt het dat de e-mail met het plagiaatrapport als spam wordt aangezien. Check dus eerst je spamfolder. Heel zelden kan het gebeuren dat jouw e-mail door je provider wordt geblokkeerd. Neem dan sowieso contact met ons op, per e-mail op [email protected]. Dan ontvang je het plagiaatrapport alsnog in een afzonderlijke e-mail.

Om het plagiaatrapport overzichtelijk te houden, zie je alleen de passages terug die door de plagiaatscanner gezien worden als plagiaat. Alle overige pagina’s staan niet in het rapport.

Als een passage correct is geciteerd, bijv. omdat het uit een geprinte bron komt, kan het gebeuren dat deze passage alsnog aangemerkt wordt als plagiaat. Dat komt doordat de plagiaatscanner alle gevonden bronnen aangeeft. Als er dus ook nog een online bron is voor jouw passage, dan geeft de plagiaatscanner dit aan. Maar je hoeft je geen zorgen te maken; in dit geval kun je de markering zien als extra controle en kun je die naast je neerleggen.

Met het oog op privacybescherming slaat BachelorPrint geen geüploade bestanden op. Bij Turnitin slaan ze jouw scriptie wel op in een database. Daarnaast werkt de BachelorPrint plagiaatscanner met een andere database dan Turnitin.

Belangrijke tip: Als je jouw scriptie al gescand hebt met Turnitin, let dan op bij het inleveren. Als jouw universiteit ook Turnitin gebruikt om op plagiaat te controleren, dan kan het zo zijn dan jouw werk als pure plagiaat wordt gezien, aangezien de tekst al eerder is opgeslagen in de bestaande database. Het is al eens gebeurd dat studenten hierdoor een dikke onvoldoende voor hun scriptie kregen en ze vervolgens moesten bewijzen dan hun werk geen plagiaat was.

Excellent.org