Online plagiaatcontrole: een must do voor studenten

Neem geen risico. Laat jouw succes niet aan het toeval over.

Informatie over de plagiaatcontrole

De BachelorPrint plagiaatcontrole doorzoekt het World Wide Web op overeenkomsten met jouw bachelorscriptie, masterscriptie of dissertatie. Daarbij wordt de inhoud van jouw werk vergeleken met alle openbare databases en internetbronnen. Passages die op plagiaat lijken worden gemarkeerd.

In het plagiaatrapport dat je ontvangt, wordt elke dubieuze passage in de tekst gemarkeerd en voorzien van een link naar de originele bron. Zo kun je jouw werk eenvoudig corrigeren en met een gerust hart inleveren.

Neem dus geen risico en maak gebruik van onze online plagiaatcontrole.

De voordelen van de plagiaatcontrole in een oogopslag

1. Resultaat van de plagiaatcontrole binnen 30 minuten

2. Tekst wordt vergeleken met miljarden bronnen op internet

3. Anoniem, conform strenge privacyrichtlijnen

4. Geüploade document wordt niet opgeslagen in een database!

5. Helder rapport door gekleurde markering van verdachte passages

6. Het mogelijke plagiaat wordt weergegeven met een link naar de originele bron

7. Gelijk aan de techniek die gebruikt wordt door universiteiten, hogescholen etc.

8. Bestellen zonder registratie. Geen gebruikersaccount nodig!

Voorbeeld plagiaatrapport na de plagiaatcontrole

Voorbeeld-plagiaatrapport-na-de-plagiaatcontrole

In het voorbeeld kun je duidelijk zien hoe het resultaat van de BacherlorPrint plagiaatcontrole er uit komt te zien. Door ons “verkeerslicht-systeem” kun je in een oogopslag zien hoe jouw werk scoort. In het voorbeeld is de uitslag “groen”. Dat betekent dat er maar weinig aanpassingen nodig zijn om een zuivere scriptie of dissertatie in te kunnen leveren. De kleur van het verkeerslicht komt overeen met het percentage aan passages die op plagiaat lijken. Hier is de uitkomst ongeveer 1% – een zeer goed resultaat.

Om precies te zijn, gaat het om 45 dubieuze woorden die op plagiaat lijken, zoals je kunt zien in het plagiaatrapport. Waar deze passages zich precies in jouw werk bevinden, kun je terugzien aan de rode markeringen in de balk “Overzicht geciteerde passages”. Daarnaast worden deze passages aangegeven een met een kleur gemarkeerd. Elke kleur staat voor een relevante bron die je onderaan het document terugvindt. Tussen haakjes staat het aantal verdachte woorden per bron aangegeven.

Uitleg van het plagiaat-verkeerslicht

Aandeel plagiaat Waardering Correctie nodig
0 - 2% "Zeer goed" Geen
3 - 5% "Goed" Minimaal
6 - 10% "Voldoende" Gedeeltelijk
10% < "Onvoldoende" Veel

Interpretatie van het plagiaatrapport na de plagiaatcontrole van jouw bachelor- of masterscriptie

Na de afgeronde analyse van onze plagiaatcontrole ontvang je van ons een plagiaatrapport. Hierin zie je het aandeel aan plagiaat in jouw werk. De uitkomst is overzichtelijk door de gekleurde markeringen in de tekst. De kleur groen betekent dat alles in orde is en dat je je werk gerust in kunt leveren. Wanneer passages geel of rood gemarkeerd zijn, dan wil dat zeggen dat je iets moet aanpassen. Wij adviseren je om de betreffende passages met plagiaat te corrigeren.

De gemarkeerde passages kun je beter herformuleren of correct citeren met aanhalingstekens. Vermeld ook de juiste auteur van de bron. De exacte vermelding van de gevonden internetbron een groot pluspunt van de plagiaatcontrole van BachelorPrint. Daarbij wordt de betreffende passage in een kleur weergegeven in het plagiaatrapport en als relevante bron in een genummerde lijst onderaan het rapport opgesomd. Met slechts een muisklik kun je de originele bron als link oproepen en je werk perfectioneren.

Dit is waarom je de BachelorPrint plagiaatcontrole zou gebruiken

Het gebeurt meestal zonder kwade opzet. Door tijdnood. Vergeten. Uit onwetendheid. Ook al weet de gemiddelde student wel dat elke geraadpleegde bron van een ander ook als zodanig moet worden aangemerkt in een academisch werk. Wie zich niet aan deze basisregel houdt, pleegt plagiaat.

Prominente voorbeelden tonen hoe funest de gevolgen plagiaat kunnen zijn. Zo kan bijvoorbeeld een academische graad ontzegd worden of de schrijver van de bachelor- of masterscriptie of de dissertatie kan zelfs publiekelijk bekendgemaakt worden. Wie door een ‘vergeten’ bronvermelding zakt, verspilt niet alleen geld maar ook waardevolle tijd!

Zo gaan we bij de BachelorPrint plagiaatcontrole met persoonlijke data om

Als je jouw werk hebt geüpload wordt dit tijdelijk opgeslagen op onze server. De tekst wordt vervolgens uit het document gehaald. Dan worden de originele bestanden direct gewist. Nu gaan we daadwerkelijk op plagiaat controleren. De tekst wordt overgezet in een tijdelijke database en gebaseerd op taalstatistiek in aparte passages opgedeeld. De scan kan nu beginnen. Onze plagiaatcontrole leest nu elke afzonderlijke passage en scant het internet op overeenkomsten.

De resultaten worden uiteindelijk geregistreerd in het plagiaatrapport. Elke gevonden zin die op plagiaat lijkt krijgt hier een kleur en de oorspronkelijke bron wordt aangegeven als link. Na de analyse door de BachelorPrint plagiaatcontrole blijven jouw gegevens nog 24 uur opgeslagen en worden vervolgens gewist met het oog op privacybescherming.

De drie processtappen van de plagiaatcontrole

De-processtappen-bij-de-plagiaatcontrole
 1. Overdracht van jouw werk. Upload jouw bachelorscriptie, masterscriptie of ander academisch werk dat geanalyseerd moet worden naar onze server. Ons systeem ondersteunt alle gangbare formaten: Word, PDF en OpenOffice. Vervolgens gaan wij op plagiaat controleren.
 2. Plagiaat vinden op het World Wide Web. De tekst wordt nu onttrokken uit jouw bestand en door de software van onze plagiaatcontrole opgedeeld in afzonderlijke passages. Deze zogenaamde frasen worden gecontroleerd op plagiaat: de BachelorPrint plagiaatcontrole vergelijkt jouw werk met behulp van speciale algoritmen met inhoud op het internet. Overigens, ditzelfde systeem wordt ook op universiteiten gebruikt om plagiaat op te sporen.
 3. Resultaat van de plagiaatcontrole. De scanresultaten worden vastgelegd in een plagiaatrapport. Voor jou is het nu direct duidelijk waar er in jouw tekst plagiaat is gevonden. Deze passage wordt ook voorzien van een link naar de originele bron. Daarnaast wordt het aandeel aan plagiaat als percentage weergegeven, deze waarde moet onder de 5% liggen.

Prijsoverzicht

Aantal woorden Prijs
tot 8.000 16,90 €
8.001 - 60.000 26,90 €
vanaf 60.001 36,90 €

Details van de plagiaatcontrole

 • Aandeel plagiaat in %
 • Verkeerslicht-uitkomst: groen, geel en rood
 • Passages met plagiaat zijn gemarkeerd
 • De gevonden plagiaatbronnen staan aangegeven als relevante online bronnen
 • Je ontvangt het plagiaatrapport als PDF-bestand

Technische info over de plagiaatcontrole

Duur van de check: ca. 30 min (afhankelijk van de tekstgrootte en de actuele serverbelasting)

Doorzochte bronnen Openbaar toegankelijke bronnen op het World Wide Web (behalve documenten die vanwege privacybescherming geblokkeerd zijn)

De plagiaatcontrole ondersteunt de volgende bestandsformaten:

 • Open Office (.odt)
 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Abobe Acrobat (.pdf)

Maximale bestandsgrootte: 50 MB

Maximaal aantal pagina’s: 350 pagina’s, met ca. 750.000 tekens

Onze online plagiaatcontrole is toonaangevend onder moderne checkers

Geen enkele plagiaatcontrole kan 100% zekerheid geven over het feit of er sprake is van plagiaat, omdat sommige bronnen nu eenmaal alleen als geprinte versie bestaan of omdat ze zich in afgeschermde dataomgevingen bevinden. 100% zekerheid kun je alleen krijgen als je zelf handmatig een diepgravend onderzoek doet, wat qua tijd haast onhaalbaar is en voor de meeste studenten niet betaalbaar zou zijn. Wie een plagiaatcontrole op basis van plagiaatsoftware aanbiedt, maar dit feit verzwijgt, is niet transparant tegenover zijn klanten en begeeft zich in een grijs gebied. Doe dus altijd zelf een dubbelcheck.

Online op plagiaat controleren is een verstandige keuze, omdat de enorme stroom aan eindscripties, zoals bachelor- en masterscripties of dissertaties ervoor zorgt dat hogere onderwijsinstellingen geen andere keus hebben dan op exact dezelfde wijze online op plagiaat te controleren. Normaal gesproken wordt jouw werk na inlevering gescand met een software. Deze deelt jouw tekst op in logische frasen, die stuk voor stuk vergeleken worden met miljarden bronnen op internet. In het geüploade bestand worden de dubieuze passages die op plagiaat lijken met een kleur weergegeven en de oorspronkelijke bron staat als link vermeld.

Wij doen niets anders voor onze studenten met de BachelorPrint plagiaatcontrole. Maar wel eerder. Op tijd. Zo kun jij gestructureerd citeren en een zuivere bachelor-, master- of eindscriptie inleveren.

Gebruik de plagiaatcontrole voor jouw zekerheid

De plagiaatcontrole is een van de belangrijkste services die wij aanbieden aan studenten, die zo een zuiver academische werk in kunnen leveren. Laat niets aan het toeval over en maak gebruik van onze plagiaatcontrole. Binnen een uur ontvang je een uitgebreid plagiaatrapport en kun je jouw werk met een goed gevoel inleveren. Heb je vragen over de plagiaatcontrole? Neem dan gerust contact met ons op.

Prijzen van de online plagiaatcontrole

Veelgestelde vragen over de plagiaatcontrole

Gemiddeld duurt de plagiaatcontrole bij bachelor- of masterscripties tussen de 10-20 minuten, bij 60-80 pagina’s. Bij grote academische werken, zoals een dissertatie (200-300 pagina’s), kan de plagiaatcontrole tot een uur duren.

Ja! Alle talen worden door de plagiaatcontrole verwerkt.

Nee! Na 24 uur wordt het werk dat jij hebt geüpload weer gewist van onze server en de tekst wordt niet opgeslagen uit privacybescherming.

Nee dat hoef je niet! Upload simpelweg jouw bestand, kies de gewenste betaalwijze en je kunt gelijk gebruik maken van de online plagiaatcontrole.

Alle openbaar toegankelijke online bronnen worden door de online plagiaatcontrole geraadpleegd. Behalve databases met betaalverplichting.

De online plagiaatcontrole vindt boeken die online in openbare databases toegankelijk zijn.

Bekijk eerst eens je spamfolder, wie weet is de mail daar binnengekomen. Heel zelden gebeurt het dat de e-mail wordt geblokkeerd door je e-mailprovider. Neem in dit geval contact met ons op via [email protected]. Wij zorgen er dan voor dat je een nieuwe e-mail ontvangt.

In het plagiaatrapport worden alleen passages getoond die een eventueel plagiaat bevatten. De overige pagina’s worden niet getoond. Dit is puur voor de overzichtelijkheid van het plagiaatrapport.

Soms gebeurt het dat een passage onterecht als mogelijk plagiaat wordt gemarkeerd, terwijl er wel een juiste vermelding is van een geprinte bron. Wanneer de plagiaatcontrole een andere online bron vindt, dan kan die passage als plagiaat worden aangewezen.

Niets aan de hand! In dit geval kun je deze plagiaatmelding negeren.

Anders dan bij Turnitin worden bij het gebruik van de BachelorPrint plagiaatcontrole geen geüploade documenten opgeslagen. Dit is vanwege privacybescherming. De plagiaatcontrole maakt dan ook gebruik van een andere database dan Turnitin.

Zo kan de plagiaatcontrole miljarden openbare bronnen op internet doorzoeken.

Let op: Wanneer je een bestand invoert bij Turnitin, dan wordt dat document in die database opgeslagen. Wanneer jouw universiteit ook gebruik maakt van Turnitin, dan kan het zo zijn dat jouw werk later gezien wordt als compleet plagiaat. Wij hebben al vaker meldingen van dit fenomeen vernomen. In het ergste geval kan de student daardoor niet slagen en moet hij eerst bewijzen dat hij daadwerkelijk de schrijver van het opgeslagen werk is.

Excellent.org