De online plagiaat checker voor jouw bachelorscriptie

Neem geen risico. Laat niets aan het toeval over.

Informatie over de plagiaat checker

De academische online plagiaat checker scant elke zin of passage van jouw bachelorscriptie of masterscriptie op kopieën. Hierbij wordt de inhoud vergeleken met alle openbare internetbronnen en databases. Passages die op plagiaat lijken worden aangegeven.

De plagiaat checker markeert de exacte tekstkopie een geeft de bijbehorende bron aan als link. Zo ga je met een muisklik naar de bron en kun je deze correct in jouw bachelor- of masterscriptie citeren. Kopieën die je al juist geciteerd hebt worden niet aangeven door de plagiaat checker.

Voordelen van de online plagiaat checker

1. Geen registratie nodig. Bestellen zonder account!

2. Anoniem, in lijn met privacybescherming.

3. Jouw werk wordt niet opgeslagen in een database!

4. Plagiaat check in slechts 30 min!

5. Techniek die ook gebruikt wordt bij de plagiaatcontrole in het hoger onderwijs.

6. Helder plagiaatrapport door gekleurde markeringen in de tekst.

7. Vereenvoudigde correctie dankzij plagiaataanduiding en een link naar de bron.

8. Vergelijk jouw tekst met miljarden bronnen op het World Wide Web.

Prijsoverzicht van de plagiaat checker

Aantal woorden Prijs
tot 8.000 16,90 €
8.001 - 60.000 26,90 €
vanaf 60.001 36,90 €

Voorbeeld plagiaatrapport van de online plagiaat checker

 

Voorbeeld-plagiaatrapport-van-de-online-plagiaat-checker

Uitleg van het plagiaat checkers-verkeerslicht

Aandeel plagiaat Waardering Correctie nodig
0 - 2% "Zeer goed" Geen
3 - 5% "Goed" Minimaal
6 - 10% "Voldoende" Gedeeltelijk
10% < "Onvoldoende" Veel

In het voorbeeld kun je duidelijk zien dat de plagiaat checker 45 woorden heeft ontdekt die in twijfel worden getrokken. Over het gehele document genomen, komt dat overeen met een plagiaataandeel van 1%.

Twijfelachtige passages worden grafisch weergegeven in de balk “Overzicht van geciteerde passages”. Daarbij geeft de balk de gehele inhoud van jouw tekst weer. In het voorbeeld zijn er dus 4 stukken in het werk die op plagiaat lijken, aangegeven door een rode markering.

Daarnaast is elke passage die op plagiaat lijkt met een kleur gemarkeerd. De kleur verwijst naar de gevonden bron in het onderdeel “Relevante bronnen”. Bovendien wordt het totale aantal verdachte woorden aangegeven tussen haakjes.

Waardering van de plagiaat checker aan de hand van het voorbeeld

De plagiaat checker zorgt ervoor dat studenten hun bachelor-, masterscriptie of dissertatie op plagiaat kunnen checken voordat ze deze inleveren.

In het voorbeeld zie je in het midden wat de uitkomst van de plagiaat checker is. Met het verkeerslichtsysteem van BachelorPrint kun je direct zien hoe jouw werk scoort. De scriptie in het voorbeeld is beoordeeld met de kleur groen. Dit betekent dat er weinig aanpassingen nodig zijn om met een goed gevoel een zuiver werk in te kunnen leveren.

Interpretatie van de plagiaat checker van jouw bachelor- of masterscriptie

Door de online plagiaat checker krijg je een beeld van het aandeel plagiaat in jouw bachelor- of masterscriptie, of andere academische werken. Hierbij worden de kleuren groen, geel en rood gebruikt, om je een indicatie te geven van jouw actuele plagiaatniveau.

Wanneer jij je in het groene gebied bevindt, kun je relaxed achteroverleunen en je werk inleveren. Maar wanneer jij je in het gele of zelfs rode gebied bevindt, adviseren wij je om de aangegeven onderdelen te herformuleren en deze consequent van de juiste bronvermelding te voorzien.

Een groot voordeel van de plagiaat checker is dat de precieze bron wordt gegeven voor het tekstonderdeel dat als plagiaat gemarkeerd staat. Als je zelf de bron niet meer weet, kun je er hiermee toch nog direct naar teruggaan.

Er zijn ongetwijfeld ook uitzonderingen in bachelorscripties, masterscripties of  huiswerkopdrachten, die zelfs met een gele of rode markering in de plagiaat checker nog oké zijn. Het gaat hier dan meestal om academische werken met een juridische inhoud, waarbij het belangrijk is om grote wetteksten een-op-een over te nemen. Daarmee schiet ook het aandeel aan plagiaten omhoog. Als je deze bronnen correct geciteerd hebt en er telkens een correcte bronvermelding is, dan hoef je je geen zorgen te maken.

Technische info over de online plagiaat checker

De plagiaat checker ondersteunt de volgende bestandsformaten:

 • Abobe Acrobat (.pdf)
 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Open Office (.odt)

Maximale bestandsgrootte: 50 MB

Maximaal aantal pagina’s: 350 pagina’s / ca. 750.000 tekens

Doorzochte bronnen Openbare bronnen op internet (behalve documenten die vanwege privacybescherming geblokkeerd zijn)

Duur van de check: ca. 30 min (afhankelijk van de tekstgrootte en de actuele serverbelasting)

 Omgang met persoonlijke gegevens bij de plagiaat checker

Bij de eerste stap van de plagiaat checker voer je jouw gegevens in. Deze worden opgeslagen op onze server. Aansluitend wordt de tekstinhoud uit het bronbestand gehaald en wordt jouw originele bestand verwijderd. Dan wordt de tekst overgezet op een tijdelijke databank en conform taalstatistiek in aparte tekstonderdelen opgedeeld.

De software van de online plagiaat checker leest de tekstonderdelen en zoekt naar overeenkomsten op internet. Tenslotte genereert de software een plagiaatrapport, waarin eventuele plagiaten zijn gemarkeerd met een kleur en een link naar de bron wordt gegeven. Binnen 24 uur na de plagiaat check worden al je gegevens gewist – voor jouw privacybescherming!

Proces van de plagiaat checker voor bachelor- en masterscripties

De-processtappen-van-de-plagiaat-checker
 1. Upload je werkstuk, scriptie of dissertatie in alle bekende formaten. Upload jouw academisch werk in de gangbare formaten Word, PDF en OpenOffice.
 2. Vergelijking met miljarden bronnen op internet. De tekst van jouw academisch werk wordt opgedeeld in tekstonderdelen, zogenaamde frasen. Deze worden door speciale algoritmen op identieke inhoud getoetst aan de grootste database ter wereld, het World Wide Web.
 3. Rapport van de plagiaat checker. Je ontvangt een uitgebreid PDF-rapport, waarin je in een oogopslag ziet of er mogelijke plagiaten gevonden zijn. Elke dubieuze passage in jouw werk wordt met een kleur geaccentueerd en met de bijbehorende bron in een lijst vermeld onderaan het rapport. Je ziet het totaal aantal overeenkomsten als percentage terug.

Details van de plagiaat checker

 • Aandeel plagiaat in %
 • Verkeerslicht-uitkomst: groen, geel en rood
 • Passages met plagiaat zijn gemarkeerd
 • De gevonden plagiaatbron wordt aangegeven als link naar de online bron
 • Je ontvangt het plagiaatrapport als PDF-bestand

Onze plagiaatscanner is toonaangevend onder moderne plagiaat checkers

Een opmerking vooraf: een op software gebaseerde plagiaat checker kan nooit 100% zekerheid geven over het feit of er sprake is van plagiaat. Hiervoor moet je zelf een diepgravend onderzoek doen, iets wat voor de meeste studenten niet betaalbaar is. Wie plagiaatsoftware aanbiedt, maar dit feit verzwijgt, zal hier zijn redenen voor hebben.

De plagiaat checker is dus slechts een hulpmiddel. Het is wel degelijk verstandig om gebruik te maken van onze online plagiaatscanner, omdat de enorme stroom aan eindscripties, zoals bachelor- en masterscripties of dissertaties, ervoor zorgt dat hogere onderwijsinstellingen geen andere keus hebben dan het toepassen van plagiaatsoftware.

Daarbij worden dubieuze passages geïdentificeerd. Wij doen niets anders voor onze studenten. Alleen eerder. Op tijd.

Zo kun je jouw tekst corrigeren en bijvoorbeeld aanhalingstekens of een bronvermelding toevoegen, daar waar je die vergeten was.

Waarom je de online plagiaat checker zou gebruiken

Vaak gebeurt het zonder kwade intentie. Gewoonweg vergeten. Uit onwetendheid. Of door tijdnood. Zelfs als gemiddeld iedere student wel weet, of hoort te weten, dat elke geraadpleegde bron van een ander ook als zodanig aangemerkt moet worden in een academisch werk. Wie zich niet aan deze basisregel houdt, pleegt plagiaat. Punt. Gebruik daarom onze online plagiaat checker.

Prominente voorbeelden tonen aan hoe rigoureus de wetenschap afrekent met plagiaat. Voor een ontzegging van een doctorstitel of zelfs een publiekelijke blamage hoeven schrijvers van bachelor- of masterscripties niet te vrezen. Maar voor iemand die met zijn bachelorscriptie door de mand valt vanwege zijn vele ‘vergeten’ citaten, is dit toch een schrale troost.

Gebruik de plagiaat checker voor jouw zekerheid

Waarom wij zoveel schrijven over het thema “plagiaat”? Omdat de plagiaat checker de belangrijkste service is die wij aanbieden om van jouw academische werk een succes te maken. Jij bepaalt het aantal woorden in jouw bestand en legt het bijpassende plagiaat check-pakket in jouw winkelwagentje. De rest doen wij voor je. En dat binnen maximaal een uur, maar meestal een stuk sneller.

Prijzen voor de plagiaat checker

Veelgestelde vragen over de plagiaat checker

Gemiddeld duurt de plagiaat check bij bachelor- of masterscripties (60-80 pagina’s) tussen de 10-20 minuten. Het aantal aangeleverde woorden is bepalend. Bij grote academische werken (200-300 pagina’s), zoals een dissertatie, kan de plagiaat check tot een uur duren.

Ja! De plagiaat checker werkt in alle talen.

Nee! Vanwege privacybescherming bewaren wij geen geüploade bestanden van onze klanten en wissen we deze binnen 24 uur weer van onze server!

Nee! Je kunt gewoon je document uploaden, een betaalwijze kiezen en daarna zonder account of registratie verdergaan met de plagiaat check.

Alle openbare internetbronnen worden doorzocht door de plagiaat checker. Behalve databases met betaalverplichting.

Als het boek online in een openbare database beschikbaar is, dan zal de plagiaat checker deze bron ook vinden.

Het kan zijn dat de e-mail in je spamfolder is binnengekomen. Heel zelden wordt onze e-mail met het plagiaatrapport geblokkeerd door je e-mailprovider, waardoor je het niet ontvangt. Stuur ons dan direct een e-mail op [email protected]. Wij sturen je het plagiaatrapport dan alsnog handmatig toe in een afzonderlijke e-mail.

Om het plagiaatrapport overzichtelijk te houden, zie je alleen de passages die eventueel een plagiaat kunnen bevatten. De overige pagina’s die geen dubieuze passages bevatten worden niet getoond.

Het kan voorkomen dat een passage gemarkeerd wordt, terwijl deze wel correct is geciteerd (bijv. uit een boek). Dit gebeurt als de software een andere online bron vindt. In dit geval kun je de markering negeren en ben je dubbel zeker van je zaak.

Met het oog op privacybescherming slaat de plagiaatsoftware van BachelorPrint geen geüploade bestanden op, in tegenstelling tot Turnitin. Wij gebruiken ook niet dezelfde databases als Turnitin.

Evengoed doorzoekt onze plagiaatsoftware miljarden openbaar toegankelijke bronnen op het internet.

Belangrijke tip: Als het geschreven werk vooraf al gescand is door Turnitin en de universiteit ook van Turnitin gebruik maakt, bestaat een aanzienlijk potentieel gevaar voor de auteur! Omdat Turnitin de geüploade documenten opslaat, staan deze na het uploaden in hun database. Wanneer de universiteit vervolgens hetzelfde werk laat analyseren, komt deze als geheel plagiaat naar boven. Wij hebben al vaker meldingen van deze situatie vernomen. Het is zelfs voorgekomen dat een student in eerste instantie door de mand viel en achteraf moest bewijzen dat hij de auteur was van het document dat bij Turnitin was opgeslagen.

Excellent.org