System antyplagiatowy online i jego korzyści dla studentów

Upewnij się! Nie pozostaw swojego sukcesu przypadkowi.

System antyplagiatowy: informacje

System antyplagiatowy BachelorPrint skanuje każde zdanie bądź pasaże kolejnych słów Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej i sprawdza czy nie powielają się w niej duplikaty. Proces ten odbywa się w taki sposób, że zawartość Twojego tekstu jest porównywana z publicznie dostępnymi źródłami internetowymi i bazami danych, a gdy pojawi się fragment podejrzany o plagiat, ten zostaje jako taki oznakowany.

System antyplagiatowy dokładnie oznacza zduplikowany pasaż tekstu oraz pokazuje Ci pasujące do tego fragmentu źródło w formie linku. W ten sposób możesz za pomocą kliknięcia myszką szybko odnaleźć prawidłowe źródło tekstu, poprawnie zacytować dany fragment oraz umieścić je w bibliografii swojej pracy licencjackiej. System antyplagiatowy nie pokaże duplikatów, które zacytowałeś prawidłowo.

System antyplagiatowy i jego zalety w jednym miejscu

1. Wynik wygenerowany przez system antyplagiatowy otrzymasz w przeciągu 30 minut

2. Porównujemy treści Twojej pracy z miliardem źródeł online

3. Gwarantujemy anonimowość według najwyższych standardów ochrony danych

4. Nie zapisujemy w naszej bazie danych załadowanych przez Ciebie dokumentów!

5. Raport wygenerowany przez system antyplagiatowy jest transparenty a pasaże podejrzane o plagiat są oznakowane kolorystycznie

6. Wskażemy możliwe plagiaty za pomocą linku

7. Oferujemy Tobie tę samą metodę, której używają uniwersytety oraz wyższe uczelnie

8. Aby wykonać u nas skan oferowany przez system antyplagiatowy, nie musisz posiadać konta ani się rejestrować!

Ceny systemu antyplagiatowego

Liczba słów Cena
do 8.000 69,90 zł
8.001 - 60.000 109,90 zł
od 60.001 159,90 zł

System antyplagiatowy: przykład wyniku antyplagiatu  

System-antyplagiatowy-przykład-wyniku-antyplagiatu-1

System antyplagiatowy: tłumaczenie świateł 

Współczynnik podobieństwa Ocena Wymiar poprawek
0 - 2 % "bardzo dobrzy" żaden
3 - 5 % "dobry" minimalny
6 - 10% "dostateczny" średni
10 % < "niedostateczny" wysoki

Na podstawie przykładu wyniku skanu, który został wygenerowany przez system antyplagiatowy, możesz zobaczyć jak pracuje system antyplagiatowy BachelorPrint. W raporcie otrzymasz procentowy wynik popełnionego plagiatu w Twojej pracy licencjackiej, magisterskiej bądź innej pracy naukowej oraz wskaźnik kolorystyczny. Kolory zielony, żółty i czerwony dadzą Tobie orientację w jakim stopniu popełniłeś plagiat w swojej pracy. Jak widać na przykładzie, skanowana praca znajduje się w zielonym obszarze, a współczynnik podobieństwa wynosi jedynie 1%, co wskazuje na bardzo dobry wynik. To oznacza, że praca wymaga jedynie minimalnych, kosmetycznych poprawek, aby móc złożyć ją wolną od plagiatu.

Patrząc dokładniej na wynik skanu wygenerowany przez system antyplagiatowy wnioskujemy, że zostały znalezione 979 słowa, które są podejrzane o plagiat. Te zostały oznakowane kolorystycznie, na czerwono (zarys cytowanych pasaży). Każdy użyty kolor w skanie antyplagiatowym, wskazuje ważne źródło bibliograficzne. Dodatkowo w nawiasach widoczna jest przypadająca na dane źródło suma słów, która jest podejrzana o plagiat.

System antyplagiatowy i interpretacja wyniku skanu Twojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej

Po tym jak system antyplagiatowy ukończył swoją pracę, otrzymasz od nas raport z wynikiem antyplagiatu. Będziesz w nim widział procentowy udział popełnionego plagiatu w Twojej pracy a pasaże tekstu podejrzane o plagiat zostaną kolorystycznie wyszczególnione. Kolor zielony oznacza, że możesz bez obaw składać pracę. Jeżeli jednak pokaże się żółty, bądź i nawet czerwony kolor, to radzimy, te pasaże tekstu, które są podejrzane o plagiat, jeszcze raz przeformułować lub prawidłowo oznakować cudzysłowiem oraz odpowiednimi danymi bibliograficznymi.

System antyplagiatowy BachelorPrint wyróżnia się tą zaletą, że wskazuje dokładny namiar na zapotrzebowane lub zapomniane źródło online. W raporcie wygenerowanym przez system antyplagiatowy pasaż podejrzany o plagiat zostanie kolorystycznie oznakowany, a potrzebne lub zapomniane źródła, zostaną wypunktowane. Za pomocą jedynie jednego kliknięcia myszką, możesz wbudować do swojej pracy prawidłowe źródło, stosując zasady praktyk naukowych.

System antyplagiatowy: jak obchodzimy się z prywatnymi danymi 

Po załadowaniu swojego dokumentu na naszej stronie, zostaje on zapisany tymczasowo, tj. jedynie do rozpoczęcia analizy, na naszym serwerze a zawartość Twojego tekstu zostaje wyekstrahowana. Twój załadowany plik na naszym serwerze zostaje skasowany. Tutaj swoją pracę zaczyna system antyplagiatowy, ponieważ wyekstrahowany tekst zostaje zapisany na tymczasowym serwerze oraz podzielony na poszczególne pasaże, według statystyki słowotwórczej.

Czas zacząć skan antyplagiatowy. Nasz system antyplagiatowy analizuje każdy pasaż Twojego tekstu z osobna i szuka jego podobieństw w internecie. Wynik pracy systemu antyplagiatowego zostaje pokazany w formie wygenerowanego raportu antyplagiatu. Wszystkie pasaże tekstu podejrzane o plagiat są w nim kolorystycznie wyszczególnione oraz wyposażone we właściwe źródła tekstu. Po analizie systemu antyplagiatowego BachelorPrint, Twoje dane zostają zapisane na naszym serwerze przez 24 godziny a następnie skasowane według norm polityki ochrony prywatności!

System antyplagiatowy: dane techniczne

Czas trwania analizy: mniej więcej 30 minut (w zależności od wielkości tekstu oraz bieżącego obciążenia serwera)

Przeszukiwane źródła: publicznie dostępne źródła internetowe (dokumenty z blokadami są wykluczone z analizy ze względu na politykę ochrony danych)

Akceptowalne formaty:

 • dokumenty Adobe Acrobat (.pdf)
 • dokumenty Microsoft Word (.doc, .docx)
 • dokumenty Open Office (.odt)

Maksymalna wielkość pliku: 50 mb

Maksymalna ilość stron: 350 stron / mniej więcej 750.000 znaków

System antyplagiatowy: trzystopniowy proces

System-antyplagiatowy-oraz-stopnie-procesu-1
 1. Załaduj swoją pracę licencjacką, magisterską bądź inny dokument, który ma zostać poddany analizie, na naszym serwerze. Nas system rozpoznaje wszystkie powszechnie używane formaty, tj. Word, PDF i Open Office. I w tym momencie system antyplagiatowy zaczyna swoją pracę.
 2. Znajdywanie plagiatów w internecie. Zawartość tekstu Twojej pracy zostaje wyekstrahowana z pliku a system antyplagiatowy dzieli Twój tekst na poszczególne pasaże. Tak zwane frazy są następnie analizowane za pomocą specjalnych algorytmów na popełnienie plagiatu przez system antyplagiatowy BachelorPrint, który porównuje treść Twojej pracy ze źródłami dostępnymi w internecie. Zresztą, ten sam system antyplagiatowy używany jest na uniwersytetach oraz w szkołach wyższych.
 3. System antyplagiatowy i jego wynik. Wyniki skanu, który został wygenerowany przez system antyplagiatowy, zostaną przedstawione w postaci raportu, który generuje system antyplagiatowy. Już na pierwszy rzut oka, zobaczysz gdzie zostały znalezione pasaże tekstu podejrzane o plagiat. Dodatkowe pasaże są zaopatrzone w poprawne źródła owych pasaży tekstów. Dodatkowo zobaczysz współczynnik prawdopodobieństwa wyrażony w procentach. Ten wynik powinien wypaść poniżej 5%.

System antyplagiatowy: szczegóły

 • Współczynnik podobieństwa w %
 • Wynik w formie świateł: zielony, żółty i czerwony
 • Oznakowanie pasaży tekstu podejrzanych o plagiat
 • Pasaże tekstu podejrzane o plagiat zostają wyposażone we właściwe źródła tekstu w formie linku
 • Wynik antyplagiatu wysyłamy w formie PDF-u

Nasz system antyplagiatowy online to miara solidnego wykrywacza plagiatu

Pamiętaj, że system antyplagiatowy nigdy nie zapewni Ci stuprocentowej gwarancji, że praca jest wolna od plagiatu, ponieważ niektóre źródła są dostępne wyłącznie w wersji drukowanej. Aby uzyskać stuprocentową gwarancję potrzebne jest czasochłonne „manualne”, jakże często i drogie, sprawdzanie oraz wykrywanie niezgodności. Wiec, ten kto oferuje system antyplagiatowy i nie wspomina o tym jakże ważnym szczególe, zachowuje się nietransparentnie wobec swoich klientów oraz porusza się po szarej strefie. Dlatego, zawsze zwracaj uwagę na szczegóły.

Jakże ważny jest system antyplagiatowy i jego idea. W nawałnicy oddawanych prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich uczelnie również robią, to co my – wyręczają się właśnie takimi programami. Z reguły po oddaniu Twojej pracy na uczelni, zostaje ona przeskanowana przez program antyplagiatowy. Ten dzieli każde zdanie Twojej pracy na logiczne frazy, które są porównywane z milionami źródeł w internecie.

Pasaże tekstu podejrzane o plagiat zostają kolorystycznie oznakowane oraz wskazane poprawne źródła tekstu w formie linku. My, w BachelorPrint, nie robimy nic innego dla naszych studentów uaktywniając nasz system antyplagiatowy. Tylko, że o wiele wcześniej. Zawczasu. My pomagamy Ci, abyś porządnie cytował użyte w Twojej pracy źródła oraz złożył pracę licencjacką, magisterską, bądź doktorancką wolną od plagiatu.

System antyplagiatowy BachelorPrint: dlatego powinieneś z niego skorzystać 

Często zdarza się to bez złej intencji. Przez przypadek. Z niewiedzy. Z braku czasu. Nawet jeżeli każdy student wie, bądź powinien wiedzieć, że każde źródło zawartego w pracy autora, musi być podane w bibliografii pracy naukowej. Kto lekceważy tę zasadę, popełnia plagiat.

Liczne przykłady pokazują jakie konsekwencje może mieć popełnienie plagiatu. Może dojść na przykład do unieważnienia tytułu licencjackiego, magisterskiego lub doktorskiego, bądź publicznej kompromitacji autora pracy.

Kto z powodu „zapomnianych” źródeł nie zaliczy studiów, straci nie tylko pieniądze, ale i cenny czas! Dlatego bądź po bezpiecznej stronie i uaktywnij z nasz system antyplagiatowy online.

System-antyplagiatowy-dla-Twojego-bezpieczeństwa

System antyplagiatowy dla Twojego bezpieczeństwa

System antyplagiatowy to nasza najcenniejsza usługa, którą oferujemy naszym studentom, aby pomogli złożyć pracę naukową wolną od plagiatu. A więc nie pozostaw nic przypadkowi i uaktywnij nasz sytem antyplagiatowy. W przeciągu godziny otrzymasz obszerny raport antyplagiatowy i będziesz mógł złożyć swoją pracę z czystym sumieniem.

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania odnośnie tego, jak pracuje nasz system antyplagiatowy, proszę nawiąż z nami kontakt.

System antyplagiatowy: ceny

Często zadawane pytania odnośnie systemu antyplagiatowego

System antyplagiatowy wykrywa plagiat w pracach licencjackich oraz magisterskich (60-80 stron) z reguły w około 10-20 minut. Decydująca jest w tym przypadku objętość pracy, a przede wszystkim ilość zawartych w niej słów. W przypadku obszernych prac naukowych (200-300 stron), na przykład prac doktoranckich, system antyplagiatowy online może potrzebować nawet i do godziny.

Tak! System antyplagiatowy operuje we wszystkich znanych językach.

Nie! System antyplagiatowy nie zapisuje żadnych dokumentów swoich klientów w związku z sumiennym przestrzeganiem ochrony danych osobowych  oraz po upływie 24 h dokumenty te zostają usunięte z naszego serwera!

Nie! Możesz po prostu załadować dokument na naszej stronie, wybrać formę płatności a następnie, bez konieczności rejestracji i posiadania u nas konta, dokonać sprawdzenia plagiatu przez system antyplagiatowy.

Wszystkie źródła, które są dostępne online są uwzględniane w sprawdzaniu plagiatu przez system antyplagiatowy. Wykluczone z analizy są jedynie płatne bazy danych.

System antyplagiatowy wykryje również książki, jeżeli te znajdują się w publicznie dostępnej bazie danych.

Może się tak zdarzyć, że email został skategoryzowany jako email SPAM i znajduje się w tym katalogu emaliowym. W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się również, że email z wynikiem sprawdzania plagiatu zostaje zablokowany przez Twojego dostawcę emaliowego, bądź nawet nie dopuszczony do Twojej skrzynki (filtracja). W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami emailowo (informacja@bachelorprint.pl), a my wyślemy Ci manualnie, w odrębnym emailu, Twój wynik sprawdzania plagiatu wygenerowany przez system antyplagiatowy.

Aby zachować i zagwarantować przejrzystość wyniku, który wygenerował system antyplagiatowy, w raporcie przedstawiane są jedynie te pasaże tekstu, które są podejrzane o plagiat. Pozostałe strony, które nie wzbudzają podejrzenia, nie są zamieszczane w wyniku antyplagiatu.

Może się zdarzyć, że fragment tekstu będzie wyszczególniony jako plagiat, mimo, że fragment ten został, na przykład, poprawnie zacytowany z książki. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy system antyplagiatowy wykrywa dodatkowe źródło online. W takim przypadku podejrzenie o plagiat może zostać zignorowane i służy jako podwójne zabezpieczenie pracy.

System antyplagiatowy BachelorPrint, w przeciwieństwie do programu Turnitin, nie zapisuje żadnych załadowanych na naszej stronie prac naukowych ze względu na przestrzeganą politykę ochrony danych osobowych. Dlatego też, nie używamy tej samej bazy danych, której używa program Turnitin, chociaż nasz system antyplagiatowy online przeszukuje miliardy publicznie dostępnych źródeł internetowych.

Ważna wskazówka: Jeżeli napisana praca zostanie uprzednio sprawdzona programem Turnitin pod względem popełnienia plagiatu oraz uczelnia również korzysta z tego programu, to istnieje poważne zagrożenie dla autora tej pracy! Dzieje się tak dlatego, że program Turnitin zapisuje w swojej bazie danych prace załadowane na stronie. Jeżeli w kolejnym kroku uczelnia uruchomi program, aby wykryć popełnione plagiaty, to praca będzie uznana przez program antyplagiatowy jako jeden wielki plagiat. Takie właśnie przypadki były nam już wielokrotnie zgłaszane. Zdarzało się nawet, że student przez taki manewr nie zaliczył pracy w pierwszej instancji oraz był zmuszony udowodnić, że to właśnie on jest autorem oddanej pracy, która zawczasu została zapisana w bazie danych Turnitin.