Antyplagiat online dla Twojej pracy licencjackiej

Upewnij się! Nie pozostaw nic przypadkowi.

Antyplagiat online: informacje

Antyplagiat online dla prac naukowych skanuje każde zdanie bądź pasaże kolejnych słów Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej i sprawdza czy nie powielają się w niej duplikaty. Proces ten odbywa się w taki sposób, że zawartość Twojego tekstu jest porównywana z publicznie dostępnymi źródłami internetowymi i bazami danych, a gdy pojawi się fragment podejrzany o plagiat, ten zostaje jako taki oznakowany.

Antyplagiat online dokładnie oznacza zduplikowany pasaż tekstu oraz pokazuje Ci źródło pasujące do tego fragmentu w formie linku. W ten sposób możesz za pomocą kliknięcia myszką szybko odnaleźć prawidłowe źródło tekstu, poprawnie zacytować dany fragment oraz umieścić je w bibliografii swojej pracy licencjackiej. Antyplagiat online nie pokaże duplikatów, które zacytowałeś prawidłowo.

Antyplagiat online i jego zalety w jednym miejscu

1. Aby wykonać u nas antyplagiat online, nie musisz posiadać konta ani się rejestrować

2. Gwarantujemy anonimowość według najwyższych standardów ochrony danych

3. Nie zapisujemy w naszej bazie danych załadowanych przez Ciebie dokumentów!

4. Wynik antyplagiatu otrzymasz w przeciągu 30 minut

5. Oferujemy Tobie tę samą metodę, której używają uniwersytety oraz uczelnie wyższe

6. Raport, wygenerowany przez antyplagiat online, jest transparenty a pasaże podejrzane o plagiat są oznakowane kolorystycznie

7. Wskażemy Ci linka do prawidłowego źródła tekstu

8. Porównujemy treści Twojej pracy z miliardem źródeł online

Antyplagiat: ceny

Liczba słów Cena
do 8.000 69,90 zł
8.001 - 60.000 109,90 zł
od 60.001 159,90 zł

Antyplagiat: przykład raportu po sprawdzeniu plagiatu online

Antyplagiat-online-przykład-raportu-po-sprawdzeniu-pracy-na-wykrycie-plagiatu

Antyplagiat: tłumaczenie świateł

Współczynnik podobieństwa Ocena Wymiar poprawek
0 - 2 % "bardzo dobrzy" żaden
3 - 5 % "dobry" minimalny
6 - 10% "dostateczny" średni
10 % < "niedostateczny" wysoki

Na zaprezentowanym przykładzie widać, że zostały znalezione 979 słowa, które są podejrzane o plagiat. Współczynnik podobieństwa wynosi jedynie 1%.

Fragmenty tekstu podejrzane o plagiat zostały oznakowane kolorystycznie (zarys cytowanych pasaży). Szary pasek wskazuje całkowity badany tekst, a miejsca tekstu, które są podejrzane o plagiat, są oznaczone na czerwono lub zielono. Na podstawie przykładu widać, że zostały znalezione dwa fragmenty tekstu, które są podejrzane o plagiat (czerwone oznakowanie).

Każdy użyty kolor w skanie wygenerowanym przez antyplagiat wskazuje „ważne źródło bibliograficzne”. Dodatkowo w nawiasach widoczna jest przypadająca na dane źródło suma słów, która jest podejrzana o plagiat.

Antyplagiat online i interpretacja jego wyniku

Antyplagiat online daje studentom możliwość, sprawdzenia swojej pracy naukowej, licencjackiej, magisterskiej bądź doktoranckiej, czy nie został popełniony w niej plagiat.

Na podstawie przykładu wyniku skanu, który został wygenerowany przez antyplagiat online, możesz zobaczyć wynik antyplagiatu (na środku). Dzięki wskaźnikowi kolorystycznemu BachelorPrint może od razu rozpoznać, jak wypadła Twoja praca podczas skanu. Jak widać na przykładzie, skanowana praca znajduje się w zielonym obszarze oraz wymaga jedynie minimalnych, kosmetycznych poprawek, aby móc złożyć ją wolną od plagiatu.

Antyplagiat online i interpretacja wyniku skanu Twojej pracy licencjackiej, magisterskiej bądź doktoranckiej

Antyplagiat online wskaże Ci procentowy wynik skanu w Twojej pracy licencjackiej, magisterskiej bądź innej pracy naukowej. Kolory zielony, żółty i czerwony dadzą Tobie orientację w jakim stopniu popełniłeś plagiat w swojej pracy. Jeżeli zostanie wskazany zielony kolor, nie masz się czego obawiać; możesz spokojnie złożyć swoją pracę. Jeżeli jednak wskazany zostanie kolor żółty, bądź i nawet czerwony kolor, to radzimy te pasaże tekstu, które są podejrzane o plagiat, przeformułować jeszcze raz oraz oznakować prawidłowymi danymi bibliograficznymi.

Wielką zaletą, jaką wyróżnia się antyplagiat online jest to, że dla fragmentów tekstu podejrzanych o plagiat program wskaże właściwe źródła tekstu. Jeżeli nie możesz odnaleźć prawidłowych danych bibliograficznych, możesz skorzystać z podpowiedzi antyplagiatu. Zdarzają się również wyjątki podczas sprawdzania plagiatu w pracach licencjackich, magisterskich bądź naukowych, tj. wynik pokazuje kolor żółty lub czerwony a plagiat nie został popełniony.

Takie wyjątki dotyczą głownie prac naukowych w dziedzinie prawa, w których wytyczną jest powoływanie się i cytowanie obszernych fragmentów tekstów, tj. kodeksów prawnych bądź ustaw. Antyplagiat wypadnie w konsekwencji niedostatecznie. Nie masz się jednak czym przejmować, jeżeli owe pasaże tekstu zostały dobrze zacytowane a ich źródło poprawnie podane.

Antyplagiat online: dane techniczne

Akceptowane formaty, aby wykonać antyplagiat online:

dokumenty Adobe Acrobat (.pdf)

dokumenty Microsoft Word (.doc, .docx)

dokumenty Open Office (.odt)

Maksymalna wielkość pliku: 50 mb

Maksymalna ilość stron: 350 stron / mniej więcej 750.000 znaków

Przeszukiwane źródła: publicznie dostępne źródła internetowe (dokumenty z blokadami są wykluczone z analizy ze względu na politykę ochrony danych)

Czas trwania analizy: mniej więcej 30 minut (w zależności od wielkości tekstu oraz bieżącego obciążenia serwera)

Antyplagiat online: jak obchodzimy się z prywatnymi danymi

Antyplagiat online zaczyna swoją pracę dopiero wtedy, kiedy załadujesz swój dokument na naszej stronie. Ten dokument zostaje zapisany u nas na serwerze tymczasowym, tj. jedynie do rozpoczęcia analizy. Następnie zawartość tekstu Twojej pracy zostaje wyciągnięta, a Twój, załadowany plik skasowany. W kolejnym kroku ekstrahowany tekst zostaje zapisany na serwerze tymczasowym i podzielony na poszczególne pasaże, według statystyki słowotwórczej.

Antyplagiat online analizuje każdy pasaż tekstu z osobna i szuka jego podobieństw w internecie. Na końcu zostaje wygenerowany obszerny raport analizy, w którym pasaże tekstu podejrzane o plagiat są kolorystycznie wyszczególnione oraz wyposażone we właściwe źródła tekstu. Już po upływie 24 godzin, oczywiście według norm polityki ochrony prywatności, wszystkie Twoje dane osobiste zostają skasowane!

Antyplagiat online: kolejne kroki dla prac licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich

Stopnie-procesu-antyplagiatowego-1
  1. Załaduj swoją pracę licencjacką, magisterską bądź doktorancką u BachelorPrint w odpowiednim formacie, tj. Word, PDF i Open Office.
  2. Antyplagiat online porównuje Twoją załadowaną pracę z miliardem źródeł w internecie. Twoja praca będzie dzielona na pasaże, tak zwane frazy, które są sprawdzane za pomocą specjalnych algorytmów podobieństwa treści oraz porównywane z największą bazą danych w internecie.
  3. Antyplagiat online i jego wynik. Otrzymasz od nas szczegółowy raport w formie PDF-u, który już na pierwszy rzut oka, pokaże, czy zostały znalezione pasaże tekstu podejrzane o plagiat. Każdy fragment tekstu podejrzany o plagiat będzie kolorystycznie oznakowany i zaopatrzony w poprawne źródło. W podsumowaniu zobaczysz wynik zgodności wyrażony w procentach.

Antyplagiat: szczegóły

  • Współczynnik podobieństwa w %
  • Wynik w formie świateł: zielony, żółty i czerwony
  • Oznakowanie pasaży tekstu podejrzanych o plagiat
  • Pasaże tekstu podejrzane o plagiat zostają wyposażone we właściwe źródła tekstu w formie linku
  • Wynik wygenerowany przez antyplagiat online wysyłamy w formie PDF-u

Nasz antyplagiat online to miara solidnego wykrywacza plagiatu

Pamiętaj, że antyplagiat online nigdy nie da stuprocentowej gwarancji, że Twoja praca jest wolna od plagiatu. Do tego potrzebne jest czasochłonne „manualne” sprawdzanie i wykrywanie niezgodności. Wiec, ten kto oferuje wykrywacz plagiatu i nie wspomina o tym jakże ważnym szczególe, ma najprawdopodobniej ku temu jakieś „powody”. Antyplagiat online jest więc jedynie środkiem pomocniczym.

Dlaczego więc oferujemy nasz antyplagiat online? Ponieważ w nawałnicy oddawanych prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich uczelnie również nic innego nie robią, tylko wyręczają się właśnie takimi programami. Podczas tych analiz identyfikowane są fragmenty tekstu podejrzane o plagiat. My robimy to samo dla naszych studentów. Tylko, że o wiele wcześniej. Zawczasu. Robimy to po to, abyś mógł zdążyć wstawić jeszcze cudzysłów bądź poprawne źródło, tam gdzie zapomniałeś.

Antyplagiat online: dlatego powinieneś z niego skorzystać 

Często zdarza się to bez złej intencji. Przez przypadek. Z niewiedzy. Z braku czasu. Nawet jeżeli każdy student wie, bądź wiedzieć powinien, że każde źródło zawartego w pracy autora, musi być podane w bibliografii jego pracy naukowej. Kto lekceważy tę zasadę, popełnia plagiat. Dlatego aktywuj nasz antyplagiat online.

Liczne przykłady pokazują, gdy lekceważąco obchodzi się z zasadami etyki prac studenckich. Autorzy prac licencjackich, magisterskich, bądź innych prac naukowych nie muszą się co prawda obawiać unieważnienia ich tytułu, bądź publicznej kompromitacji, ale niezdania i nieukończenia studiów z powodu „zapomnianych” źródeł, owszem.

Antyplagiat-dla-Twojego-bezpieczeństwa

Antyplagiat: korzystaj z niego dla swojego bezpieczeństwa

Antyplagiat – dlaczego piszemy tak dużo na ten temat? To proste, ponieważ jest to nasza najcenniejsza usługa, którą możemy Ci zaoferować, abyś pomyślnie ukończył licencjat, pracę magisterską bądź doktorat. A więc przeprowadź w mniej niż jedną godzinę analizę i aktywuj antyplagiat. Upewnij się, zanim wydrukujesz, oprawisz i złożysz swoją pracę, że jest ona wolna od plagiatu.

Antyplagiat: cennik

Antyplagiat online: często zadawane pytania

Antyplagiat w pracach licencjackich oraz magisterskich (60-80 stron) trwa z reguły około 10-20 minut. Decydująca jest w tym przypadku objętość pracy, a przede wszystkim ilość zawartych w niej słów. W przypadku obszernych prac naukowych (200-300 stron), na przykład prac doktoranckich, program antyplagiatowy może potrzebować nawet i do godziny.

Tak! Antyplagiat online operuje we wszystkich znanych językach.

Nie! Antyplagiat online nie zapisuje żadnych dokumentów klientów w związku z sumiennym przestrzeganiem ochrony danych osobowych oraz po upływie 24 h dokumenty te zostają usunięte z naszego serwera!

Nie! Możesz po prostu załadować dokument na naszej stronie, wybrać formę płatności a następnie, bez konieczności rejestracji i posiadania u nas konta, dokonać sprawdzenia plagiatu przez antyplagiat online.

Antyplagiat online uwzględnia wszystkie źródła, które są dostępne online. Wykluczone z analizy są jedynie płatne bazy danych.

Antyplagiat online wykryje również książki, jeżeli te znajdują się w publicznie dostępnej bazie danych.

Może się tak zdarzyć, że email został skategoryzowany jako email SPAM i znajduje się w tym katalogu emaliowym. W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się również, że email z wynikiem sprawdzania plagiatu zostaje zablokowany przez Twojego dostawcę emaliowego, bądź nawet nie dopuszczony do Twojej skrzynki (filtracja). W takim przypadku skontaktuj się z nami emailowo ([email protected]), a my wyślemy Ci manualnie, w odrębnym emailu, Twój wynik sprawdzania pracy wygenerowany przez antyplagiat online.

Aby zachować i zagwarantować przejrzystość wyniku wygenerowanego przez antyplagiat online, wskazywane są jedynie te pasaże tekstu, które są podejrzane o plagiat. Pozostałe strony, które nie wzbudzają podejrzenia, nie są zamieszczane w wyniku antyplagiatu.

Może się zdarzyć, że fragment tekstu będzie wyszczególniony jako plagiat, mimo, że fragment ten został, na przykład, poprawnie zacytowany z książki. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy antyplagiat online wykrywa dodatkowe źródło online. W takim przypadku podejrzenie o plagiat może zostać zignorowane i służy jako podwójne zabezpieczenie pracy.

Antyplagiat BachelorPrint, w przeciwieństwie do programu Turnitin, nie zapisuje żadnych załadowanych na naszej stronie prac naukowych ze względu na przestrzeganą politykę ochrony danych osobowych. Dlatego też, nie używamy tej samej bazy danych, której używa program Turnitin, chociaż nasz antyplagiat przeszukuje miliardy publicznie dostępnych źródeł internetowych.

Ważna wskazówka: Jeżeli napisana praca zostanie uprzednio sprawdzona programem Turnitin pod względem popełnienia plagiatu oraz uczelnia również korzysta z tego programu, to istnieje poważne zagrożenie dla autora tej pracy! Dzieje się tak dlatego, że program Turnitin zapisuje załadowane na stronie prace w swojej bazie danych. Jeżeli w kolejnym kroku uczelnia uruchomi program, aby wykryć popełnione plagiaty, to praca będzie uznana przez program antyplagiatowy jako jeden wielki plagiat. Takie właśnie przypadki były nam już wielokrotnie zgłaszane. Zdarzało się nawet, że student przez taki manewr nie zaliczył w pierwszej instancji pracy oraz był zmuszony udowodnić, że to właśnie on jest autorem oddanej pracy, która zawczasu została zapisana w bazie danych Turnitin.