İntihal Tespit Programı nasıl çalışır?

BachelorPrint intihal tespit programı kullandığı teknoloji ile lisans bitirme ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, ya da diğer bitirme tezlerinizi yazıldıkları dile bağlı olarak değerlendirir ve kısımlara ayırır. Kısımlara ayrılmış bu yazılar dünya çapındaki tüm ağlarda taranarak bu yazılarla eşleşen diğer yazılar taranır ve eşleşme derecelerine göre analiz edilerek derecelendirilir.

Bu tarama işlemi sırasında online olarak yayınlanmış milyonlarca kaynak incelenir. İntihal tespit programı yazılarınızla benzerlik gösteren bu kaynaklara ulaşabileceğiniz internet bağlantılarını size sunar.

İntihal tespit programımızın avantajlarını sizin için özetledik:

1. İntihal tespit programı dosyanızı 30 dakika içinde inceler

2. Kayıt olmanız gerekmiyor. Programımızı kullanıcı hesabına gerek olmadan doğrudan kullanabilirsiniz!

3. Size ait bütün bilgiler anonim tutulur.

4. Yazınız tarandıktan 24 saat sonra silinir.

5. Kullandığımız program üniversite ve yüksek okullarda kullanılan programlara denktir.

6. İnternetteki milyonlarca kaynak incelenir.

7. İntihal riski taşıyan yazılar farklı renklerle işaretlenir.

8. İntihal raporu yazılarınızla eşleşen kaynaklara ulaşabileceğiniz internet bağlantılarını size sunularak yazılarınızda düzeltmeler yapmanızda size yardımcı olur.

Fiyat listesi

[table “259” not found /]

İntihal tespit programı tarafından oluşturulan “intihal raporu”na bir örnek

İntihal-tespit-programının-çıkardığı-intihal-raporuna-bir-örnek

İntihal tespit programı tarafından oluşturulan raporda yazınızın nasıl değerlendirildiğini görebileceğiniz bir örnek hazırladık. ‚Sonuç’ kısmında gördüğünüz yeşil renk ile işaretlenmiş olan yazılarda çok az düzeltmeye ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Bu kısımların karşılaştırıldıkları diğer yazılarla sadece 1% oranında benzerlik gösterdikleri tespit edilmiş.

Soldaki sütunda intihal raporundaki sonuçların detayları görülür. Burada intihal raporunun 45 adet intihal riski taşıyan kelime tespit ettiği ve yazılarınızla benzerlik gösteren 2 tane kaynaksunduğu görülüyor. Altta ise yazınızla benzerlik gösteren kaynaklara erişebileceğiniz internet bağlantıları intihal tespit programı tarafından size veriliyor.

Ayrıca intihal raporunda yazınızda intihal riski taşıyan yazıların farklı renklerle işaretlenmiş olduğu görülüyor. Renklerle işaretlenmiş olan her pasaj için ilgili olan kaynağın internet bağlantısı en altta listelenmiş olarak görülüyor. Burada intihal tespit programı her bir kaynak için intihal riski taşıyan kelime sayısını da veriyor.

İntihal Raporu sonuçlarını bu şekilde yorumlayabilirsiniz

[table “263” not found /]

İntihal tespit programı tarafından oluşturulan “intihal raporu” ile ilgili açıklamalar

İntihal tespit programı internette erişilebilen bütün kaynakları taradıktan sonra bir intihal tespit raporu çıkarır. Bu rapor size akademik çalışmanızda yer alan yazılarla yayınlanmış olan diğer kaynaklarla benzerlik gösteren yazıların yüzde oranını gösterir. İntihal raporu size yazınızda düzeltmeler yapmanız gereken yerleri açıkça göstermek yazınızı sistematik olarak renklerle işaretler.

Yeşil renk ile işaretli olan alanlar endişe duymanızın gerekmediği yerleri gösterir ve bu kısımlarda düzeltmeye gerek olmadan ödevinizi ya da tezinizi okulunuza teslim edebilirsiniz. Eğer yazıda sarı ve kırmızı renk ile işaretlenmiş olan kısımlar varsa, bu kısımlarda düzeltmeler yapmanız önerilir. Bu kısımlarda intihal olmasını önlemek için bu yazıları kendi cümlelerinizle yeniden yazmalı ve bu yazıların kaynaklarını anlaşılır şekilde belirtilmelisiniz. İntihal tespit programı tarafından ıoluşturulan raporun size sunduğu internet bağlantılarında verilen kaynaklar bu konuda size fayda sağlayabilir.

Başka kaynaklardaki yazılarla eşleşen yazılarınız renklerle işaretlenir ve bu kaynaklar intihal raporunun sonunda numaralandırılmış bir liste ile size sunulur. Böylece intihal tespit programı doğru kaynakları yazınızda belirtebilmenizde size kolaylık sağlar. Ancak hukuk alanında yazılan ödev ya da tezlerde kırmızı renk ile işaretli kısımlar yoğun olabilir. Bunun nedeni hukuk metinlerinin tamamının yazıda kullanılmasının gerekmesidir.

Eğer çalışmanızda kullandığınız bütün metinlerin kaynaklarını net ve anlaşılır bir şekilde hiç eksik olmadan belirttiyseniz endişelenmenize gerek yok.

İntihal Tespit Programı Çalışırken Kişisel Bilgilerinizin Saklanması 

Yazınızı sistemimize yüklediğinizde size ait dosya ve bilgiler geçici olarak sistemimize kaydedilir. İntihal tespit programı çalışmaya başlamadan önce, yüklenen dosyanın içeriğindeki yazılar dosyadan ayrılıp alınır ve ardından size ait olan kişisel bilgiler silinir.

İkinci adımda dosyadan ayrılan bu içerik intihal tespit programı tarafından geçici bir veri tabanına aktarılır, bunu yazının parçalara ayrılan her bir kısmının dile bağlı istatistiklere göre okunması ve internette kapsamlıca taranması takip eder ve intihal raporu PDF olarak çıkarılır. İntihal raporunda risk içerdiği tespit edilen her bir kısım yazıda renklerle işaretlenir ve bu yazının eşleştiği kaynakların internet bağlantıları açıkça gösterilir. İntihal tespit programı kullanıldıktan 24 saat sonra, veri gizlilik ilkesi gereği, size ait olan bütün veriler silinir.

İntihal tespit programı ile ilgili Teknik Bilgiler

Taranan Kaynaklar: İnternet erişimine açık olan bütün kaynaklar (Şifreli erişim ile korunan kaynaklar buna dahil değildir.)

İntihal tespit programının Desteklediği Veri Formatları:

 • Microsoft Word Dosyaları (.doc, docx.)
 • Open Office Dosyaları (.odt)
 • Adobe Acrobat Dosyaları (.pdf)

Maksimum Veri Boyutu: 50mb

Maksimum Sayfa Sayısı: 350 Sayfa, yaklaşık 750.000 karaktere denk

İnceleme Süresi: 10 – 60 dakika arası (İnceleme süresi metin uzunluğuna ve sistemde işlenmekte olan veri yüküne bağlı olarak bu aralıkta değişebilir.)

Üç adımda İntihal tespit programının işleyişi

İntihal-tespit-programının-izlediği-üç-adım
 1. Dosyanın Yüklenmesi. Lisans bitirme ödevi, yüksek lisans ya da doktora tezinizi sisteme yükleyin. Sistem Word, PDF, Open Office formatlarındaki dosyaları desteklemektedir. Yüklediğiniz dosya intihal tespit programı tarafından taranmaya başlayacaktır.
 2. İntihal Tespiti. Yazınızın içeriği internette erişilebilen milyonlarca kaynak ile karşılaştırılır. Bu aşamada yazınız kısımlara ayrılır ve her bir kısım için tarama yapılır. Yazının yazıldığı dile bağlı olarak hesaplanan istatistikleri baz alan algoritmalarla, yazıda kullanılan ifadeler internette mevcut olan benzer ifadelerle karşılaştırılarak, bunlar arasındaki benzerlikler tespit edilir.
 3. İntihal Raporu. İntihal tespit işleminin sonunda, yazınızda intihal riski taşıyan kısımların net bir şekilde işaretlenmiş olduğu açık ve anlaşılır bir intihal raporu çıkarılır. Ne kadar az işaretli kısım varsa çalışmanız o kadar güvenilir demektir. %5’in altında işaretli kısım içeren dosyalar ‘yeşil alan’ içinde sınıflandırılırlar ve genel olarak kabul edilebilirlik seviyeleri yüksektir. Eğer incelenen yazıda bu oranının üstünde eşleşmeler bulunduysa intihal tespit programı riskli olan bu kısımları farklı renklerle işaretler ve eşleştiği tespit edilen bütün kaynakların internet bağlantılarını verir.

İntihal tespit programı ile ilgili detaylar

 • İntihal oranının yüzde olarak verilmesi
 • Renklerle sonuç raporlama: Yeşil, Sarı ve Kırmızı
 • Yazıda intihal şüphesi taşıyan kısımların işaretlenmesi
 • İntihal içerdiği tespit edilen yazılar için ilgili kaynakların internet bağlantılarının verilmesi
 • İntihal raporunun PDF olarak hazırlanması

İntihal tespit programımız bulabilecekleriniz arasında en iyisidir

Elbette hiçbir intihal tespit programı 100% güvenlik garanti edemez. Bunun türlü nedenleri var, örneğin sadece basılı şekilde mevcut olan ve internet ortamında bulunmayan kaynaklar ya da korumalı veri ortamında bulunan kaynaklar var. 100% güvenlik için ne zaman ne de parasal açıdan karşılanması mümkün olmayan, detaylı manuel incelemeler gerekir.

Bir yazılım aracılığıyla intihal tespiti hizmeti veren siteler bu tür aksaklıklardan pek bahsetmezler; bötle davranmalarının kendilerince geçerli gerekçeleri olsa da bu durum müşterilerine karşı şeffaf olmadıklarını gösterir. İntihal tespit programı sadece yardımcı bir araçtır – ama çok da faydalıdır! Bu nedenle, yüksek okullar ve üniversiteler teslim aldıkları lisans bitirme ödevlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemek için intihal tespit programları kullanırlar.

Bu programları kullanarak öğrencilerin teslim ettikleri ödev ve tezlerde intihal şüphesi taşıyan metinleri araştırırlar. Bizim intihal programımız da aynı şekilde çalışır, ama elbette bunu siz ödevinizi teslim etmeden önce yapar. Tam zamanında olası riskleri kendiniz tespit ederek yazınız üstünde gerekli düzeltmeleri yapabilir ve güvenilirliğinin yüksek olduğunuzdan emin olduğunuz çalışmanızı okulunuza tespit edebilirsiniz.

İntihal tespit programımı kullanmanız için nedenler

Deneyimsizlik, zaman kısıtlaması, dikkatsizlik – bunların hepsi intihal tespit programı kullanmanız için geçerli nedenlerdir. Çünkü hiç kimse kötü niyetlerle ve bilinçli olarak başkalarının yazılarını çalmak istemez. Diğer yandan, her öğrenci ödevini ya da tezini yazarken başka bir yazara ait olan bir kaynağı kendi çalışmasında kullandığında bu kaynağı anlaşılır bir şekilde belirtmek zorunda olduğunu bilir. Eğer öğrenciler bunu doğru şekilde yapmazlarsa ya da kullandıkları kaynakları hiç belirtmezlerse bunun fikir hırsızlığı olarak değerlendirileceğini bilmelidirler. İntihal tespit programı yapacağı intihal tesipt taraması sayesinde sizi bu durumlara düşmekten korur.

Herkesin bildiği bazı kötü örnekler sayesinde bilimsel çalışmalarda fikir hırsızlığı yapma riskinden uzak durabilmenin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Açıkçası, sadece birkaç kaynağı yazısına eklemeyi unutmuş olması gibi çok basit bir sebepten dolayı bir kimsenin lisans bitirme ödevi, yüksek lisans veya doktora tezini teslim ederken endişelenmesi ve böyle bir şeyden dolayı doktora derecesinin verilmeyecek olmasından ya da başka zorluklarla karşılaşmaktan korkması gerçekten çok yazık olur. İntihal tespit programı ile bu gibi durumlar rahatlıkla engellenebilir.

İşte bu yüzden intihal tespit programı kullanmak oldukça avantajlıdır.

İntihal tespit programını kullanarak güvenliğinizi garanti altına alın

İntihal tespit programımız akademik çalışmalarınızın başarısını yükseltmek için kullanabileceğiniz harika bir araçtır, çünkü intihal içermeyen bir çalışma teslim edebilmek çok önemlidir. Bu yüzden intihal tespit programımızı kullanın ve akademik çalışmanızın güvenilirliğinden emin olun.

Öncelikle yazınızdaki kelime sayısına bakın ve yazınızın bulunduğu dosyayı intihal tespit programımıza yükleyin. En fazla 1 saat içinde, genellikle de çok daha kısa bir sürede, yazınızda intihal riski taşıyan kısımların yüzdelerini gösteren ve ayrıntılı açıklamalar içeren intihal raporuna ulaşın.

Başka sorularınız var mı? İstediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

İntihal Tespit Programı Kullanım Ücretleri

Online intihal tespit programı hakkında sık sorulan sorular

Tarama süresini yazınızın uzunluğu belirler. 60-80 sayfalık mezuniyet, bitirme ödevleri ve yüksek lisans tezleri için tarama süresi 10-20’dır. Doktora tezi gibi daha büyük boyutlardaki 200-300 sayfalık bilimsel çalışmaların taraması bir saate yakın sürebilir.

Elbette! Online intihal tespit programı her dilde tarama yapabilir.

Hayır! Yüklediğiniz dosya sadece tarama işlemi için kullanılır ve taramanın ardından 24 saat içinde sistemimizden tamamen silinir.

Hayır! Siteye istediğiniz belgeyi yükleyip, ödeme şeklinizi seçtikten sonra BachelorPrint intihal tespit programı yazılarınızı taramaya başlar. Kullanıcı hesabı ya da kayıt gerekmiyor.

İntihal tespit programı internet ortamında mevcut bulunan ve online erişime açık olan bütün kaynakları tarar. Ücrete tabi olan veri tabanları tarama kapsamının dışındadır.

İntihal tespit programı ücretsiz internet erişimine açık olan her tür kaynağı tarar, buna kitaplar da dahildir.

Bazan size gönderdiğimiz e-postalar ‘önemsiz e-postalar’ kutusuna gidebiliyor. Lütfen önce bu kutuya bakın. Çok nadir olarak görülen bir diğer durum da bizden gelen e-postaların sizin e-posta sağlayıcınız tarafından engellenmesidir, bu durumda ise [email protected] adresine bir e-posta yazarak bize ulaşmalısınız. Böylece raporu size yeniden e-posta ile gönderebiliriz.

İntihal raporunun kolayca anlaşılabilmesi için raporda sadece intihal içeren yazılar gösterilir ve intihal riski taşımayan yazıların bulunduğu diğer sayfalar gösterilmez.

Bazan kaynağını doğru bir şekilde belirttiğiniz yazılar da ‘intihal riski taşıyor’ şeklinde işaretlenebilir. Bunun nedeni intihal tespit programının sizin yazınızda belirttiğiniz kaynak dışında başka kaynaklar da bulmuş olmasıdır. Yani rapor size sizin belirttiğiniz kaynak dışında benzer başka kaynakların da olduğunu gösterir. Bunun için endişelenmenize gerek yok! Bunu ekstra önlem olarak görebilirsiniz ve isterseniz bu kısımları es geçebilirsiniz.

BachelorPrint olarak kullandığımız yazılım kişiye ait bilgilerin gizliliği ilkesine bağlı olarak size ait hiç bir dosyayı bir very tabanında kalıcı olarak kaydetmez. Bunun aksine Turnitin dosyalarınızı very bankasına kaydeder. Bunun nedeni, bu iki sistemin kullandıkları very bankalarının birbirinden farklı olmasıdır.

Çok önemli bir not: Eğer Turnitin’de herhangi bir ödevinizi ya da yazınızı tarattıysanız çok dikkatli olmalısınız. Eğer bir tesadüf eseri okulunuzda teslim alınan yazılardaki intihalleri tespit etmek için Turnitin kullanılıyorsa, aramalarda kendi ödeviniz çıkacağı ve tam bir eşleşme olacağı için yazınızın tamamı intihal olarak tanımlanabilir. Böyle bir durum yaşamanız durumunda eşleşen yazının kendinize ait olduğunu ispatlamak zorunda kalırsınız.