İntihal Engelleme Programı İle İlgili Bilgiler

BachelorPrint’in online olarak kullanılabilen intihal engelleme programı, örneğin lisans bitirme ödeviniz ya da yüksek lisans tezinizdeki her cümleyi tek tek internette bulunan bütün diğer kaynaklarla karşılaştırarak tarar ve eşleşen yazıları bulur. Yazınızın içeriği internette erişilebilin bütün kaynak ve veri tabanları ile karşılaştırıldıktan sonra intihal içerme riski olan kısımlar size bir raporla gönderilir.

Online intihal engelleme programı yazınız ile eşleştiği tespit edilen kaynakların internet bağlantılarını da size sunar. Böylece, bir tıkla yazıdaki alıntı bilgilerin esas kaynağına ulaşabilir ve bu kaynakları ödevinizde ya da araştırmanızda doğru şekilde referans olarak belirtebilirsiniz.

İntihal Engelleme Programının avantajlarına bir göz atalım

1. İntihal Engelleme Programı tarama işlemini 30 dakika içinde yapar

2. Yazınızı internetteki milyonlarca kaynakla karşılaştırılır

3. Size ait tüm bilgi ve dokümanlar yüksek koruma şartlarına uyularak anonim tutulur

4. Programa yüklediğiniz dokumanlar hiçbir veri tabanına kaydedilmez

5. Tarama sonunda size sunulan rapor kolay anlaşılırdır; bu raporda intihal içeren yazılar farklı renklerle işaretlenmiştir

6. İntihal içerdiği tespit edilen kısımların esas kaynaklarını görebileceğiniz internet bağlantıları size sunulur

7. Bu intihal engelleme programı üniversite ve yüksek okullarda kullanılan tarama sistemleriyle aynıdır

8. İntihal engelleme programını kullanabilmek için kayıt olmanıza ya da kullanıcı hesabı açmanıza gerek yok!

İntihal Engelleme Programının size göndereceği raporun bir örneği

İntihal-engelleme-programının-çıkardığı-intihal-raporuna-bir-örnek

Fiyat listesi

[table “261” not found /]

Örnek raporunda da açıkça görüldüğü gibi, intihal engelleme programının çıkardığı raporu anlamak oldukça kolay. Programımızın kullandığı ‘renklendirme’ sistemi sayesinde bir bakışta çalışmanızın sonucu hakkında genel bir izlenim edinebilirsiniz. Mesela raporda görülen ‘yeşil renkle işaretlenmiş alan’ yüksek lisans ya da doktora tezinizde çok az düzeltme yapmanız gerektiğini ve çalışmanızı teslim edebileceğinizi gösteriyor.

Renkler çalışmanızdaki olası intihallerin yüzde oranlarını yansıtıyor. Eğer çalışmanızın diğer çalışmalarla eşleşme oranı sadece 1% olarak görünüyorsa çalışmanız oldukça güvenilir bir durumda demektir.

Daha net olarak söylemek gerekirse, intihal engelleme programı örnekteki raporda 45 adet intihal riski taşıyan kelime bulduğunu gösteriyor. İntihal riski taşıyan kısımlar renklerle işaretlenir. Her renk yazınızla ilgili olduğu tespit edilen farklı bir kaynak olduğunu ifade ediyor ve bu kaynaklar raporun sonunda listelenir. Bunlara ek olarak, işaretli olan yazıların yanlarında parantez içinde intihal riski taşıyan kelimelerin toplam sayıları da verilir.

Rapordaki değerlendirmeler ne anlama gelir?

[table “262” not found /]

İntihal engelleme programı  tarafından oluşturulan “intihal raporu” nasıl yorumlanır

İntihal engelleme programı taramasını tamamladıktan sonra bizden bir intihal sonuç raporu alacaksınız. Bu raporda çalışmanızdaki intihal içerme şüphesi taşıyan metinlerin oranlarını yüzde olarak görebilirsiniz. Sonuçlar farklı renklerle metin içinde işaretlenmiştir. Burada yeşil renk her şeyin yolunda olduğunu ve çalışmanı güvenle teslim edebileceğini ifade eder.

Eğer sarı ya da kırmızı renkle işaretlenmiş kısımlar varsa, bu kısımları yeniden yazmanızı ve çalıntı bilgi şüphesi taşıyan kısımları düzeltmenizi öneririz. Yani işaretlenmiş olan kısımları kendi cümlelerinizle yazmalı ya da alıntı yaptığınız kaynağı, bu kaynağın yazarının ismi ile birlikte kurallara uygun bir şekilde yazmalısınız. Bu konuda BachelorPrint intihal engelleme programı tarafından internette bulunup bağlantıları size sunulan kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

İntihal engelleme programı tarafından üretilen intihal raporunda internetteki kaynaklarla eşleşen kısımlar renkler kullanılarak işaretlenmiş ve ayrıca raporun sonunda liste halinde ilgili kaynaklarla birlikte verilmiştir. Bir tek tık ile bu alıntıların kaynaklarını size verilen internet bağlantıları aracılığıyla görebilir ve bu kaynakları doğru bir şekilde çalışmanıza ekleyebilirsiniz.

BachelorPrint’in İntihal Engelleme Programı size ne avantajlar sağlar

İntihal genellikle kötü niyetten kaynaklanmaz. Zaman sıkıntısı, gözden kaçırılan şeyler ve deneyimsizlikten de kaynaklanabilir. Ancak, her öğrencinin bildiği gibi bilimsel çalışmalarda başka yazarlara ait olan bilgiler kullanıldığında kullanılan kaynaklar mutlaka belirtilmek zorundadır. Bu temel kurala uymayan kişiler bilgi hırsızlığı yapmış olurlar. Bu durumlar intihal engelleme programı sayesinde kolayca önlenebilir.

İntihal durumunda ortaya çıkan felaketler bazı örneklerle birçok kez ortaya konmuştur. İntihalin ortaya çıkaracağı en büyük olumsuz sonuçlardan biri de akademik derecenizin sizden geri alınması, bitirme tezi, yüksek lisans ya da doktora tezinizin geçersiz sayılması olur. Sadece unutulan birkaç kaynak yüzünden akademik hayatınızın sona ermesi sadece maddi kayıp değil çok büyük bir zaman kaybına da neden olur.

Bu yüzden güvenliğinizi düşünün ve intihal engelleme programı sayesinden bu risklerden uzak durun.

BachelorPrint İntihal Engelleme Programında Kişisel Bilgilerinizin Saklanması 

Dosyanızı yüklediğinizde, bu dosyadaki metin içeriği çıkarılır ve sistemde geçici olarak kaydedilir. Sonrasında ise orijinal dosya silinir. Bu içerik üstünde çalıntı bilgi taraması yapılır. Alınan bu metinler geçici bir veri tabanına aktarılır ve dil istatistiklerini baz alarak programlanmış algoritmalar aracılığıyla kısımlara ayrılır.

Tarayıcı ancak bu işlemden sonra çalışmaya başlar. İntihal engelleme programı her bir yazıyı okur ve internette tarayarak eşleşmeleri inceler. Sonuçlar intihal raporunda size verilir. Burada intihal riski taşıyan her yazı renklerle işaretlenir ve bu kısımların orijinal kaynaklarının internet bağlantıları size verilir. İşlem tamamlandıktan 24 saat sonra BachelorPrint intihal engelleme programı kişisel bilgi gizlilik kuralları gereği dosyanızı siler.

İntihal Engelleme Programı Bu Üç Adımla Çalışır

İntihal-engelleme-programının-izlediği-üç-adım
 1. Dosyanızı yükleyin. Lisans bitirme ödevi, yüksek lisans ya da incelenmesini istediğiniz diğer akademik çalışmalarınızı sitemimize yükleyin. Sistemimiz Word, PDF ve Open Office formatlarındaki dosyaları desteklemektedir. Dosyanızı yüklediğinizde intihal engelleme programı dosyanızdaki yazıları taramaya başlar.
 2. İntihal Şüphesi Taşıyan Yazıların Tespit Edilmesi.Kısımlara ayrılan yazılar daha sonra intihal taraması için incelenir ve dillere göre hesaplanan istatistikleri baz alarak programlanmış olan özel algoritmalarla çalışan BachelorPrint intihal engelleme programı ile yazıda kullanılan ifadelerle internetteki benzer kullanımlar karşılaştırılır. Buarada, bu sistem üniversitelerde kullanılan çalıntı bilgi inceleme sistemleriyle aynı şekilde çalışır.
 3. İntihal Raporu.İntihal engelleme programı tarama sonuçlarını sadece size rapor halinde gönderir. Burada yazdığınız metnin hangi kısımlarında intihal şüphesi bulunduğunu açıkça görebilirsiniz. Ek olarak yazınızda işaretlenmiş olan kısımlarla benzerlik gösteren kaynakların internet bağlantıları da size verilir. Ayrıca intihal içerdiği olduğu tespit edilen yazıların oranları yüzde olarak gösterilir. Bu değerler 5%’in altında ise çalışmanızın güvenilirlik düzeyi oldukça yüksek demektir.

İntihal engelleme programı ile ilgili detaylar

 • İntihal oranlarının yüzde oranlarının size gösterilmesi
 • Renklendirme sistemi: Yeşil, Sarı ve Kırmızı
 • İntihal şüphesi taşıyan yazılar işaretlenir
 • İntihal olduğu tespit edilen yazılara ilişkin kaynaklara erişebileceğiniz internet bağlantıları size verilir
 • İntihal raporu PDF olarak size gönderilir

İntihal engelleme programı ilgili teknik bilgiler

Tarama Süresi: yaklaşık 30 dakika (Bu süre metin uzunluğuna ve sistemde işlenmekte olan veri yüküne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Taranan Kaynakçalar: İnternette erişime açık olan bütün kaynaklar (Şifreli olan dosyalara gizlilik kuralları gerekçesiyle erişilememektedir.)

İntihal engelleme programının desteklediği veri formatları:

 • Open Office Dosyaları (.odt)
 • Microsoft Word Dosyaları (.doc, docx.)
 • Adobe Acrobat Dosyaları (.pdf)

Maksimum Veri Boyutu: 50mb

Maksimum Sayfa Sayısı: 350 Sayfa, yaklaşık 750.000 karaktere eş

Bulabileceğiniz en iyi intihal engelleme programı Bachelor Print’inkidir!

Bazı kaynaklar sadece basılı şekilde mevcut olduğu veya korumalı veri tabanlarında saklandıkları için hiçbir intihal engelleme programı 100 % güvenlik garantisi veremez. 100 % güvenli bir arama için manuel olarak detaylı aramalar yapmak gerekir, ama bu öğrencilerin karşılayamayacağı kadar çok zaman gerektiren bir iştir.

Yazılım destekli intihal engelleme programı ile hizmet sunan kişiler bu durumdan pek söz etmezler, bu da müşterilerine karşı şeffaf olmamalarına ve bazı konuların netleşmemesine neden olur. Bu nedenle bu tür detayları her zaman kendiniz araştırmalısınız.

Ama intihal engelleme programı kullanmak bu olumsuzluklara rağmen önemlidir, çünkü yüksek okullar lisans bitirme ödevlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini tamamen aynı sistemle çalışan online intihal taratıcılardan geçirirler. Kurallar gereği sizin çalışmanız da böyle bir yazılım tarafından taranmaya gönderilecektir.

Bu yazılım her cümleyi anlam ifade eden parçalara mantıklı bir şekilde bölerek her birini tek tek internette erişilebilen milyarlarca kaynakla karşılaştırır. Böylece yüklenen dosyadaki intihal şüphesi taşıyan kısımlar renklerle işaretlenir ve yazıların orijinal kaynaklarının internet bağlantıları size verilir.

Biz de BachelorPrint intihal engelleme programı ile öğrenciler için bu hizmeti sunuyoruz. Ama bizim farkımız bu işlemi onlar için çalışmalarını teslim etmeden önce, tam zamanında yapmamız. Böylece çalışmadaki alıntıların eksik olan kaynaklarını ekleyerek temiz bir lisans bitirme ödevi, yüksek lisans tezi ya da doktora tezi sunabilirsiniz.

İntihal engelleme programı kullanmak kendi güvenliğiniz için gereklidir

İntihal engelleme programı öğrencilerin temiz bir bilimsel çalışma sunabilmeleri için sunulan en önemli hizmetlerden biridir. Hiçbir şeyi şansa bırakmayın ve  intihal engelleme programı tarafından sunulan avantajlardan faydalanın.

Bir saatlik bir intihal taraması sonucu alacağınız detaylı bir rapor sayesinde çalışmanız konusunda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Eğer intihal raporu konusunda başka sorularınız ya da intihal engelleme programı hakkında bilmek istedikleriniz varsa istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

Online İntihal Engelleme Programı Fiyatları 

Online İntihal Engelleme Programı hakkında sık sorulan sorular

Tarama işlemi 60-80 sayfalık mezuniyet, bitirme ödevleri ve yüksek lisans tezleri için 10-20 sürer. Doktora tezi gibi daha büyük boyutlardaki 200-300 saydalık bilimsel çalışmaların taraması bir saate yakın sürebilir.

Evet, Online İntihal Engelleme Programı her dilde tarama yapabilir.

Hayır! Yüklediğiniz bütün dokümanlar 24 saat içinde sistemimizden silinir ve kişisel bilgilerin gizli tutulması ilkesine bağlı olarak size ait hiçbir yazı sistemimizde kaydedilmez.

Hayır, kayıt olmak ya da hesap açmak gerekmiyor! Siteye istediğiniz belgeyi yükleyip, ödeme şeklinizi seçerek İntihal Engelleme Programını hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

İnternet ortamında mevcur bulunan ve online erişime açık olan bütün kaynaklar Online İntihal Engelleme Programı tarafından taranır. Ücrete tabi olan veri tabanları tarama kapsamının dışındadır.

İntihal Engelleme Programı online erişime ücretsiz olarak açık olan bütün kitapları tarar.

Böyle bir durum yaşamanız durumunda öncelikle ‘önemsiz E-postalar’ kutusuna bakmalısınız, gönderdiğimiz E-Posta bu kutuya yönlendirilmiş olabilir. Çok nadir olarak görülen bir diğer durum da bizden gelen E-Postaların engellenmesidir, bu durumda ise [email protected] adresine mesaj yazarak bize ulaşmalısınız. Böylece raporu size yeni bir E-Posta ile gönderebiliriz.

İntihal raporu sadece intihal içeren yazıları gösterir. İntihal içermeyen diğer sayfalar raporda gösterilmez. Bu sayede intihal raporu daha kolay ve net bir şekilde anlaşılabilir.

Bazan kaynağını doğru bir şekilde belirttiğiniz yazılar da ‘intihal riski taşıyor’ şeklinde işaretlenebilir. Bunun nedeni çoğunlukla İntihal Engelleme Raporunun sizin yazınızda belirttiğiniz kaynak dışında başka kaynaklar da bulmuş olmasıdır.

Endişelenmenize gerek yok! İntihal raporunda karşılaştığınız bu tip kısımları dikkate almanız gerekmiyor.

Turtunin’de kullanılan sistemin aksine BachelorPrint’in kullandığı sistem kişiye özel bilgilerin gizliliği ilkesine sadık kalarak size ait hiçbir bilgi ve dokümanı kaydetmez. Ayrıca, Çünkü, İntihal Engelleme Programının eriştiği veri tabanı Turnitin’inkinden farklıdır. Bu sayede İntihal Engelleme Programı internet erişimine açık olan bütün kaynakları tarayabilir.

Dikkat: Eğer Turnitin’de herhangi bir ödevinizi ya  da yazınızı taratırsanız bu dokümanlar veritabanına kaydedilir. Yani, eğer Turnitin’de yazınızı taratırsanız daha sonra üniversitenizde kullanılan intihal programı size ait olan bu dokümana ulaşabilir ve ödevinizin ya da tezinizin tamamını intihal olarak değerlendirebilir. Bunun örnekleri de daha önce yaşanmıştır. Eğer böyle bir olumsuzluk yaşarsanız intihal tarayıcısının internette bulduğu ödevi kopyalamadığınızı ve aslında bu ödevi kendinizin yazmış olduğunuzu kanıtlamak zorunda kalırsınız.