Polityka prywatności

Cieszy nas bardzo, że jesteś zainteresowany naszą firma. Ochrona danych dla nas jest bardzo ważna oraz traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności MH Scan & Print GmbH. Korzystanie ze stron internetowych MH Scan & Print GmbH jest możliwe bez udostepnienia konkretnych danych osobowych. Jeżeli jednak podmiot danych jest zainteresowany korzystaniem z naszych usług, przetwarzanie danych osobowych staje się w tym momencie konieczne. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, to jedynie za uzyskaniem zgody podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych podmiotu danych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy lub numer telefonu, powinno zawsze być zgodne z rozporządzeniem Generalnego Ochrony Danych (PKBR) i zgodnie z ochroną danych w danym kraju. My, jako MH Scan & Print GmbH stosujemy takowe przepisy. Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych jakże uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie, informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów związanych z wymienionymi aspektami.

MH Scan & Print GmbH jako odpowiedzialna instancja, wdrożyła liczne środki w celu zapewnienia holistycznej ochrony przetwarzanych danych osobowych w środowisku niniejszej strony internetowej. Transmisja danych poprzez internet nie gwarantuje jednak całościowego bezpieczeństwa. Dlatego też, każdy zainteresowany podmiot ma prawo przekazać nam dane osobowe za pośrednictwem alternatywnych środków, na przykład za pomocą telefonu.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych MH Scan & Print GmbH opiera się na zasadach stosowanych według europejskiego rozporządzenia Generalnego Ochrony Danych (PKBR). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby zapewnić wymienione pozycje, wyjaśnimy pierw stosowaną przez nas terminologię.

W tej deklaracji o ochronie danych osobowych, używamy między innymi następujących definicji:

 • a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Podmiot możliwy do zidentyfikowania jest osobą fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą danych identyfikacyjnych, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, elektroniczny identyfikator lub inne identyfikatory określające cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne tej osoby fizycznej.

 • b) Przetwarzanie danych

Wszelkie dane są przetwarzane przez sterownik odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

 • c) Tworzenie

Tworzenie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zbiorów danych osobowych, bądź za pomocą środków automatycznych, takich jak gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, strukturyzacji, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, transmisja, rozpowszechnianie danych czy ich układanie, kombinacja, usunięcie lub zniszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie stosowane w zakresie przetwarzania danych to znakowanie przechowywanych danych osobowych, którego celem jest ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Do tego wykorzystywane są dane osobowe do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wydajności osoby fizycznej w pracy, sytuacji gospodarczej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, rzetelność, zachowania lub jej lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja jest procesem, przetwarzania danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe zostają przypisane do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane. Kroki techniczne musza zapewnić, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Sterownik lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Kontroler lub kontrolera odpowiedzialna za przetwarzanie danych jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 • h) Procesor

Procesor jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organ przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, którego ujawniane są dane osobowe. Jednak władze, które publiczne mogą odbierać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nie są uważane za odbiorcę; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych według celów przetwarzania.

 • j) Osoba trzecia

Osoba trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem niebędącym podmiotem danych, kontrolerem, procesorem i osobą, która jest pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego upoważnionego do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

Zgoda osoby trzeciej, jest każde dobrowolne, wyraźne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dotyczą dane, w którym osoba trzecia, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres kontrolera/sterownika

Administratorem dla celów rozporządzenia ogólnego Ochrony Danych (PKBR), innych przypisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych to:

MH Scan & Print GmbH

Mainbachstraße 7a

91126 Kammerstein-Haag

Niemcy

Telefon: +49 (0) 9122 – 98 207 – 0

e-mail: [email protected]

WWW: https://www.bachelorprint.pl

Nazwa i adres inspektora ochrony danych

MH Scan & Print GmbH

Oliver Schweitzer

Niemcy

Telefon: +49 (0) 9122 – 98 207 – 0

E-mail: [email protected]

Każdy zainteresowany podmiot ma możliwość bezpośrednio skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

3. Postępowanie z przesłanymi danymi klienta

 1. MH Scan & Print GmbH zajmuje się danymi klienta, a także przesłanymi dokumentami z najwyższa czułością. Jesteśmy świadomi poufności informacji w nich zawartych
 2. W związku z tym, przestrzegamy procedur bezpieczeństwa dla obsługi dokumentów
 3. Twoje dane zostaną przesłane na nasz zaszyfrowany serwer
 4. Przesłane pliki są dodatkowo szyfrowane za pomocą hasła (podwójne zabezpieczenie)
 5. Tylko pracownik produkcyjny może uzyskać dostęp do dokumentów z hasłem
 6. Zawartość pracy nie jest widoczna
 7. W ciągu 24 godzin, usuwany jest każdy dokument, który został przesłany przez klienta naszej strony
 8. Po 7 dniach usuwany dokumenty, które zostały przesłane przez klienta do drukowania poprzez naszą stronę internetowej
 9. Jeśli chcesz, aby swoje dokumenty zostały natychmiast usunięte z naszego serwera po ich wydrukowaniu, prosimy zaznaczyć taka informacje w polu „Dodatkowe uwagi” podczas procesu zamawiania
 10. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem +49 (0) 9122 – 98 207 – 0, a my odpowiemy na wszystkie pytania

4. Cookies

Na stronach internetowych MH Scan & Print GmbH wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych oraz serwerów korzysta z plików cookie. Wiele ciasteczek zawiera tak zwane ciasteczka ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, poprzez które strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której został zapisany plik cookie. Specyficzna przeglądarka internetowa może być uznane i identyfikowane za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Poprzez stosowanie plików cookie, MH Scan & Print GmbH jest w stanie zapewnić użytkownikom tej witryny komfort usług, które nie byłyby możliwe bez ustawień cookie.

Za pomocą plików cookie, informacje oraz oferta na naszej stronie może zostać zoptymalizowana z myślą o użytkowniku czy podmiocie. Cookies pozwalają użytkownikom korzystać z naszej strony internetowej w lepszy sposób. Użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi na przykład za każdym razem wprowadzać danych dostępu, ponieważ te zostały zapamiętane przez stronę internetową. Innym przykładem zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przez klienta, czyli podmiot, wybrane artykuły, które zostały umieszczone przez niego w wirtualnym koszyku zakupów.

Podmiot danych może w każdej chwili zapobiec używania ciasteczek na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. Ponadto już używane ciasteczka mogą być usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli podmiot, dezaktywuje ustawienia cookies w przeglądarce internetowej, może to spowodować, ze nie wszystkie funkcje naszego serwisu będą dla niego dostępne.

Alternatywnie, wcześniej dokonane ustawienia cookie można zmienić ponownie za pomocą poniższego przycisku:
Zmiana ustawień plików cookie

5. Zbiór ogólnych danych i informacji

Strona internetowa MH Scan & Print GmbH zbiera szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot trzeci lub zautomatyzowany system wywołuje naszą stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) rodzaje i wersje przeglądarek (2), system operacyjny używany przez system dostępu, (3) odsyłająca strona internetowa, z której system użytkownika osiąga naszą strony internetowej, (4) podstrony, (5) datę i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (IP address), (7) usługodawcę internetowego systemu dostępu, i (8) inne dane i informacje, które mogą być stosowane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji, MH Scan & Print GmbH nie wyciąga żadnych wniosków. Przeciwnie, te informacje są potrzebne do (1) dostarczania zawartości naszej stronie internetowej aby prawidłowo pracowała, (2) do optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, jak również jego reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii internetowej oraz (4) zapewniają organy ścigania informacji niezbędnych do odpowiedzialności karnej w przypadku cyber-ataku. Dlatego MH Scan & Print GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych. Anonimowe dane o plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych, przekazanych przez podmiot danych.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa ma możliwość zarejestrowania na stronie internetowej regulatora ze wskazaniem danych osobowych. Jakie dane osobowe są przekazywane do kontrolera zależy od odpowiedniej maski wprowadzania używanego do rejestracji. Dane osobowe są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora, a dla swoich własnych celów. Kontroler może żądać przeniesienia tych danych do jednego lub większej liczby procesorów (np. usługę paczka), który również korzysta z danych osobowych dla celów wewnętrznego, a ten jest przypisany do sterownika.

Rejestrując się na stronie internetowej regulatora, adres IP zostaje zapisany przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie tych danych odbywa się w ten sposób, aby moc zapobiec nadużywaniu naszych usług, a także, jeśli to konieczne, aby umożliwić zbadanie popełnione wykroczenia. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeżeli przekazanie ich służy celom egzekwowania karnego.

Rejestracja podmiotu danych, które obejmuje dobrowolne udostepnienie danych osobowych podmiotu, ma na celu umożliwienie kontrolerowi zaoferowanie zawartość strony internetowej lub usługi, które mogą być oferowane jedynie dla zarejestrowanych użytkowników ze względu na charakter sprawy. Zarejestrowane osoby mogą swobodnie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji w dowolnym momencie bądź całkowicie usunąć swoje konto.

Administrator danych zobowiązany jest w każdym momencie, dostarczyć informacji na żądanie każdego podmiotu danych. Ponadto administrator danych powinien skorygować lub usunąć dane osobowe na żądanie lub wskazania podmiotu danych, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki ich przechowywania. Pracownicy firmy regulatora są dostępni dla podmiotu danych w tym aspekcie jako osoby kontaktowe.

7. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej MH Scan & Print GmbH, użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszej firmy. Biuletynem zarządza kontroler.

MH Scan & Print GmbH informuje swoich klientów i partnerów biznesowych regularnie na temat oferty przedsiębiorstwa za pomocą biuletynu. Biuletyn przedsiębiorstwa może być używany przez podmiot danych, jeżeli (1) podmiot danych ma prawidłowy adres e-mail oraz (2) podmiot danych rejestruje się w biuletynie i zgadza na odbiór newslettera. Potwierdzenie chęci korzystania z biuletynu zostaje wysłane na adres e-mail podany przez podmiot danych (podwójna procedura opt-in). To potwierdzenie w formie elektronicznej służy jako dowod czy właściciel adresu e-mail, jako podmiot danych, jest uprawniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera, możemy również przechowywać adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używanego przez podmiot danych w czasie rejestracji, a także datę i czas rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne w celu zrozumienia (ewentualnego) niewłaściwego adresu e-mail podmiotu danych, a zatem służy ochronie prawnej kontrolera.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane tylko do wysyłania newslettera. Ponadto, abonenci newslettera mogą zostać powiadomieni przez e-mail, o ile jest to niezbędne do wykonania usługi newslettera, jak na przykład w przypadku modyfikacji oferty newslettera lub w przypadku zmian technicznych. Zgromadzone dane osobowe przez usługę newslettera nie są przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja newslettera może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez podmiot danych jak i zgoda na przechowywanie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody, odpowiedni wniosek umieszczony jest w każdym biuletynie. Możliwe jest również, aby w dowolnym momencie wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej firmy bądź poinformowanie o tym kontrolera w inny sposób.

8. Newsletter-Tracking

Biuletyn MH Scan & Print GmbH zawiera śledzenie pikseli. Piksel śledzący jest miniatura graficzna wbudowana w e-mailu, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić nagrywanie pliku dziennika i analizy danych. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego śledzenia piksela, MH Scan & Print GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych.

Takie dane osobowe zgromadzone podczas śledzenia pikseli zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez regulatora w celu optymalizacji wysyłek newslettera, jak również w celu dostosowania zawartości przyszłych newsletterów. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Możliwe jest również, aby w dowolnym momencie wypisać się bezpośrednio na stronie internetowej firmy z newslettera bądź poinformować o tym kontrolera w inny sposób. Tu ważna jest procedura podwójnego opt-in. Po wypisaniu, dane osobowe zostają usunięta przez administratora.

9. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa MH Scan & Print GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z nasza firma, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje także ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (e-mail). Jeżeli osoba trzecia, kontaktuje się z kontrolerem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazywane przez podmiot są zapisywane automatycznie. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych są przechowywane w celu przetwarzania. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

10. Funkcja komentarzy na blogu strony

MH Scan & Print GmbH oferuje użytkownikom możliwość umieszczenia komentarzy na blogu, który znajduje się na stronie internetowej regulatora. Blog jest oparty na technologii Web, jest to publicznie dostępny portal, poprzez który jedna lub więcej osób mogą dodawać artykuły lub komentarze na poszczególne tematy, tzw. blogposty. Blogposty mogą być dodatkowo komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli podmiot danych, udostępnia komentarz na blogu strony, jej dane będą przechowywane. Ponadto adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do podmiotu danych zostaje również rejestrowany. To ważny krok, który jest dokonywany ze względów bezpieczeństwa, by moc na przykład egzekwować stanowiska nielegalnych treści. Przechowywanie tych danych osobowych jest zatem we własnym interesie kontrolera danych.. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim., chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych.

11. Subskrypcja komentarzy na blogu

Komentarze zawarte na blogu MH Scan & Print GmbH mogą być skierowane do osób trzecich. W szczególności, istnieje możliwość, że komentator subskrybuje komentarze na konkretnym blogu.

Opcja subskrypcji może zostać rozwiązana w dowolnym momencie.

12. Rutynowe usunięcia i blokada danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych wyłącznie na okres niezbędny do osiągnięcia celu. To jest tak długo, jak to jest określone przez europejskiego prawodawcę lub innych ustawodawców, którym podlega kontroler.

Jeśli okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcy wygasa, dane osobowe są rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z wymaganiami prawnymi.

13. Prawa do danych

 • A) Prawa potwierdzenia
 • Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania potwierdzenie od administratora danych, czy dane, które go dotyczą są przetwarzane. Jeżeli osoba trzecia, chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.
 • b) Prawo dostępu
 • Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat swoich danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto, europejskie dyrektywy i rozporządzenia udzielenia dostępu do następujących informacji:
  • cele przetwarzania danych;
  • kategorie danych osobowych;
  • odbiorca lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  • w miarę możliwości, okres w którym dane osobowe będą przechowywane, lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
  • możliwość żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych, lub do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • możliwość złożenia skargi do organu nadzoru;
  • informacje o źródle danych;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w artykule 22 (1) i (4) z PKBR, dostęp do informacji o używanej logice, jak również znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach z przetwarzania danych.
 • Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy.
 • c) Prawo do sprostowania
 • Każdy podmiot danych ma prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych, której dane dotyczą, przysługuje mu prawo aby niepełne dane uzupełnić via dodatkowe oświadczenie.
 • Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy.
 • d) Prawo do usunięcia danych
 • Każdy podmiot danych ma prawo do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, kontroler ma obowiązek usunięcia tych danych po zaistnieniu niżej wymienionych warunków::
  • dane osobowe są używane do innych do celów niż do których zostały pozyskane
  • Podmiot danych wycofa zgodę przetwarzanie danych zgodnie z punktem (a) artykułu 6 (1) z PKBR lub (a) artykułu 9 (2) z PKBR, gdy nie ma innego gruntu prawnego dla przetwórstwa danych.
  • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych na podstawie artykułu 21 (1) z PKBR i zgodnie z art 21 (2) z PKBR.
  • Dane osobowe zostały bezprawnie przetwarzane.
  • Dane osobowe muszą być usunięte zgodnie z obowiązującym prawem w Unii lub państwie członkowskim, do którego administrator danych należy.
  • Dane osobowe są gromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w artykule 8 (1) z PKBR.
 • Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów znajdzie zastosowanie, a osoba trzecia zażąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez MH Scan & Print GmbH, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy. Pracownik MH Scan & Print GmbH niezwłocznie spełni prośbę na podstawie artykułu 17 (1).
 • e) Prawo do ograniczeń przetwarzania
 • Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od ograniczeń kontrolera przetwarzania, gdy:
  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych.
  • Przetwarzanie danych jest bezprawne.
  • Sterownik nie potrzebuje danych osobowych dla celów przetwarzania danych, ale są one wymagane przez podmiot danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Podmiot danych nie wyraża sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie artykułu 21 (1) z PKBR w oczekiwaniu na weryfikację.
 • Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków nie jest spełniony, a osoba, której dane są przechowywane przez MH Scan & Print GmbH mają zostać ograniczone, to podmiot danych może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy. Pracownik MH Scan & Print GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
 • f) Prawo do przenoszenia danych
 • Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego, do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały dostarczone do kontrolera, w sposób uporządkowany, powszechnie używany i format odczytu maszynowego. On lub ona ma prawo do przekazywania tych danych do innego kontrolera bez przeszkód ze sterownika od którego dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z punktem (a) artykułu 6 (1) z PKBR lub punkt (a) artykułu 9 (2) z PKBR lub na podstawie u punktu (b) artykułu 6 (1) z PKBR a przetwarzanie jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany.
 • Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art 20 (1) z PKBR, przysługuje prawo do danych osobowych przesyłanych bezpośrednio z jednego sterownika do drugiego, pod warunkiem, ze jest to technicznie wykonalne i wykonując to tak, aby nie ingerować w prawa i wolność innych osób.
 • Jeżeli osoba chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy.
 • g) Prawo sprzeciwu
 • Każdy podmiot danych ma prawo sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do sytuacji podmiotu, który opiera się na punkcie (e) lub (f) artykułu 6 (1) z PKBR. Odnosi się to także do profilowania opartego na tych przepisach.
 • MH Scan & Print GmbH nie przetwarzają danych osobowych w przypadku sprzeciwu.
 • Jeżeli MH Scan & Print GmbH przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, której dane dotyczą, osoba trzecia ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w każdej chwili do przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą. Odnosi się to do profilowania marketingu bezpośredniego. Jeśli podmiot danych sprzeciwia się MH Scan & Print GmbH przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, MH Scan & Print GmbH nie będzie przetwarzać danych osobowych dla takich celów.
 • Ponadto, podmiot ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, gdy MH Scan & Print GmbH wykorzystuje je w celach naukowych lub historyczno-badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z artykułem 89 (1) z PKBR, chyba że przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego ze względów interesu publicznego.
 • Jeżeli osoba chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy. W tym przypadku ważna jest dyrektywa 2002/58 / WE.
 • h) Zautomatyzowane indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowanie
 • Każdy podmiot danych ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które pociąga za sobą konsekwencje prawne.
 • Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy.
 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych
 • Każda podmiot danych ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, w każdej chwili może skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy.

14. Ochrona danych osobowych dla aplikacji i procedur aplikacyjnych

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców do celów wdrożenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie danych może być wykonywane w formie elektronicznej. Jest to szczególny przypadek, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne za pomocą e-maila lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcę, przedstawione dane będą przechowywane w celu przetwarzania w ramach stosunku pracy zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z wnioskodawcą przez kontrolera, dokumenty aplikacyjne powinny być automatycznie usuwane po dwóch miesiącach od doręczenia negatywnej decyzji, pod warunkiem, że żadne inne instancje nie sprzeciwiają się skasowaniu danych. Uzasadnionym warunkiem jest, na przykład dowód w postępowaniu na podstawie ustawy z Równego Traktowania General (AGG).

15. Przepisy dotyczące ochrony danych na temat zastosowania i korzystania z platformy Facebook

Na tej stronie, kontroler posiada profil firmy. Facebook to platforma społecznościowa.

Platforma społecznościowa jest miejscem spotkań towarzyskich w internecie a internetowa społeczność, pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Platforma społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń, lub umożliwić społeczności internetowej udostępnienia informacji osobistych lub związanych z działalnością gospodarczą. Facebook pozwala użytkownikom platformy tworzenie profili prywatnych.

Firma: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeżeli użytkownik platformy mieszka poza granicami Stanów Zjednoczonych lub Kanadzie, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Przy wywołaniu poszczególnych stron na tej platformie, które posiadają wtyczki Facebook plug-ins, Facebook jest świadomy tego, jakie specyficzna podstrona (sub-site) została odwiedzona. Przegląd wszystkich Facebooku wtyczek mogą być dostępne pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i wiążą się z danym kontem na Facebooku, którego dane dotyczą. Jeżeli osoba, kliknie na jeden z przycisków Facebooka, który jest zintegrowany na naszej stronie, np. przycisk „Like”, to wtedy dane osobiste są przechowywane.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooku, informację o wizycie na naszej stronie internetowej. Dane są rejestrowane w tym samym czasie na Facebooku w czasie call-up. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane zaakceptuje komponent Facebooka czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji Facebook nie jest pożądane przez podmiot danych, to może ona temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę.

Wytyczne ochrony danych Facebooka są dostępne tu: https://facebook.com/about/privacy/. Tam przedstawione są informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto są wskazówki, jak chronić swoje dane osobowe. Dodatkowo różne opcje konfiguracyjne są udostępniane, aby umożliwić wyeliminowanie przesyłania danych n Facebooka. Aplikacje te mogą być stosowane przez podmiot danych, aby wyeliminować transmisję danych na Facebooku.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych na temat zastosowania i wykorzystania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie, kontroler ma zintegrowany komponent Google Analytics (z funkcją Anonymizer). Google Analytics jest usługą web analytics. Analityka internetowa zbiera, gromadzi i analizuje dane na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych. Usługa analizy internetowej gromadzi, między innymi, dane o stronie, z którego dana osoba pochodzi (tzw. strona wywołująca) albo jak często i jak długo sub-strona została wyświetlona. Google Analytics są wykorzystywane głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operator komponentu: Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Dla Google Analytics kontroler używa aplikacji „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP skraca dane przez Google i zapewnia anonimowości podczas korzystania z naszych stron internetowych (dot. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i zapewnienie raporty online, które pokazują działanie na naszych stronach internetowych.

Google Analytics umieszcza cookiesy w systemie informatycznym. Z ustawieniem cookies, Google jest aktywny w analizie z korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu strony firmy, strona wyśle automatycznie dane poprzez komponent Google Analytics dla celów reklamowych online. W trakcie tej procedury technicznej, firma Google zyskuje znajomość danych osobowych, takie jak adres IP.

Plik cookie jest używany do przechowywania informacji osobistych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego dostęp został wykonany, częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej. Po każdej wizycie na naszej stronie internetowej, dane są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Przedmiot danych może, jak stwierdzono powyżej, zapobiec używania ciasteczek na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego dostosowania przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia ciasteczek. Taka regulacja w przeglądarce internetowej spowoduje również że Google Analytics nie będzie mógł pobierać danych. Ponadto pliki cookie używane przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto podmiot, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia sprzeciwu do zbierania danych, które są generowane przez Google Analytics. W tym celu podmiot musi pobrać dodatek pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i go zainstalować. To dodatek do przeglądarki Google Analytics via JavaScript, który nie przesyła wszystkich danych do Google Analytics. W razie instalacji nowego systemu na komputerze podmiotu, wspomniany Add-On musi być ponownie pobrany.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Google mogą być pobierane tu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics: https://www.google.com/analytics/.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych na temat zastosowania i wykorzystania remarketingu Google

Na tej stronie, sterownik posiada zintegrowane usługi remarketingu Google. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, który pozwala firmom na wyświetlanie reklam. Integracja z Google Remarketing pozwala zatem firmom, aby utworzyć reklamę użytkownika.

Firma działa z usług Google remarketing: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Google Remarketing pozwala na wyświetlanie reklam w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowanych do zainteresowań internautów.

Remarketing Google ustawia ciasteczka w systemie informatycznym, którego dotyczą. Z ustawieniem cookie, Google umożliwia rozpoznawanie użytkownika na naszej stronie internetowej. Z każdym call-up do strony internetowej, na którym usługa została włączona przez Google Remarketing, przeglądarka internetowa identyfikuje dane automatycznie z Google. W trakcie tej procedury technicznej, Google otrzymuje informacje osobiste, takie jak adres IP lub zachowania surfowania użytkownika, który korzysta z Google.

Plik cookie jest używany do przechowywania informacji osobistych, na przykład na stronach internetowych odwiedzanych przez podmiot danych. Za każdym razem odwiedzamy naszych stron internetowych, danych osobowych, w tym adresu IP dostępu do Internetu wykorzystywanego przez podmiot danych, jest przesyłany do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Przedmioty danych mogą, jak stwierdzono powyżej, zapobiegać w dowolnym momencie ustawieniom ciasteczek na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego dostosowania przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia ciasteczek. Taka regulacja może w przeglądarce internetowej również uniemożliwić ustawienia Google cookies. Ponadto, cookie używane przez Google mogą być usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto podmiot ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na Add-On Google. W tym celu należy wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać odpowiednich ustawień na każdej przeglądarce internetowej stosowanej przez podmiot danych.

Dalsze informacje i aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych w zastosowaniu i wykorzystaniu Google-AdWords

Google AdWords to usługa dla reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na określenie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których wyświetlane są reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki, aby wyszukać odpowiednie słowa kluczowe. Reklama w sieci Google reklamy są rozmieszczone na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, z uwzględnieniem uprzednio zdefiniowanych słów kluczowych.

Firma: Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promocja naszej stronie poprzez włączenie odpowiedniej reklamy na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google i zamieszczania reklam innych firm na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie konwersji traci ważność po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasła, plik cookie po konwersji służy do sprawdzania niektórych podstron, np. wózka. Poprzez konwersje cookie, zarówno Google i kontroler może analizować, czy osoba, która zobaczyła reklamy AdWords naszej strony, generuje sprzedaż.

Dane i informacje zebrane przy użyciu cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk pobytu na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są wykorzystywane do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zobaczyli reklamy AdWords, aby ustalić sukces lub niepowodzenie każdej reklamy AdWords i optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować podmiot danych.

Każde odwiedziny w naszym sklepie internetowym polegają na tym, ze IP każdego klienta jest przesyłany do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Podmiot danych może w każdej chwili zapobiec ustawienia cookies naszej stronie internetowej, jak wspomniano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zahamować ustawienia ciasteczek. Ponadto cookie ustawione przez Google AdWords mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Podmiot danych ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej interesie Google przez www.google.de/settings/ads.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Google mogą być pobierane tu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu Instagram

Instagram jest usługą, która może być zakwalifikowana jako platformy audiowizualnej, która pozwala użytkownikom na udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechniania tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Firma: Instagram LLC, 1 Hacker Way, budynek 14 na pierwszym piętrze, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

Jeżeli osoba, której dane są zarejestrowane w tym samym czasie na Instagram, Instagram wykrywa z każdym call-up naszej strony przez przedmiot i rejestruje, że strona była odwiedzana przez podmiot danych. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i wiąże się z danym na koncie Instagram, której dotyczą podmiotu. Jeżeli podmiot zaakceptuje jeden z przycisków Instagram zintegrowany na naszej stronie internetowej, to jego dane będą przechowane.

Instagram przechowuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, np. że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Instagram czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji nie jest pożądane przez podmiot danych, może temu zapobiec przez wylogowanie się z konta Instagram przed wejściem na naszą stronę.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych z Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu Shariff

Na Polskim rynku ta platforma nie egzystuje, a wiec tu dalsze informacje:

Firma: GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych z GitHub: https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

21. Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu Xing

Na Polskim rynku ta platforma nie egzystuje, a wiec tu dalsze informacje:

Firma: SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu YouTube

Na tej stronie, kontroler ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to portal wideo, który umożliwia wgrywanie klipów wideo, które mogą być oglądane bezpłatnie, jak i przeglądane i komentowane. YouTube pozwala publikować wszelkiego rodzaju filmy, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycje telewizyjne, jak również do teledysków, zwiastunów i filmów wykonanych przez użytkowników.

Firma: YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Przy każdym wywołaniu wideo, podmiotowi wgrywany jest odpowiedni komponent YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można uzyskać tu: https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej, YouTube i Google zbierają informacje o podstronach, które zostały odwiedzone przez podmiot danych.

YouTube i Google otrzymuje informacje o podmiocie poprzez komponent YouTube, jeżeli osoba, której dane w momencie powołania do naszej strony internetowej jest zalogowana na YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na wideo YouTube czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez podmiot danych, może temu zapobiec poprzez wylogowanie sie z własnego konta YouTube zanim podmiot wywoła naszą stronę internetowa.

Przepisy o ochronie danych YouTube, dostępne są na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

23. Sposób płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu Klarna jako procesor płatności

Na Polskim rynku ta platforma nie egzystuje, a wiec tu dalsze informacje:

Firma: Klarna jest Klarna AB Sveavägen 46 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Obowiązujące przepisy ochrony danych Klarna mogą być pobierane na stronie: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

24. Sposób płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu systemu PayPal jako procesora płatności

Na tej stronie, kontroler ma zintegrowane komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatniczych w Internecie. Płatności są przetwarzane za pomocą tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne prywatne lub biznesowe konta. PayPal jest również w stanie przetwarzać wirtualne płatności via karty kredytowe, nawet gdy użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal wymaga adresu e-mail, dlatego nie ma klasyczne numery kont. PayPal umożliwia uruchomienia płatności internetowych na rzecz osób trzecich lub do otrzymywania płatności. PayPal akceptuje również funkcje powiernicze, usługi ochrony kupującego.

Firma: Europejska spółka operacyjna PayPal jest PayPal (Europe) S.à rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeżeli podmiot wybiera PayPal jako opcję płatności w sklepie internetowym w trakcie procesu zamawiania, jego dane są automatycznie przekazywane do systemu PayPal. Po wybraniu tej opcji płatności, podmiot wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przekazywane do systemu PayPal to: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub innych danych niezbędnych do przetwarzania płatności.

Transmisja danych jest niezbędna aby PayPal mógł przetwarzać płatność i zapobiec oszustwom. Kontroler przekazuje dane osobowe do systemu PayPal, a ten może dalej przekierować je do agencji kredytów gospodarczych. Ta transmisja jest przeznaczony do kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej.

PayPal przekazuje dane osobowe do filii i usługodawców lub podwykonawców w zakresie w jakim jest to niezbędne aby moc wypełnić zobowiązania według zawartej umowy.

Podmiot danych ma możliwość nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie decyzji nie powinny mieć żadnego wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umową) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych systemu PayPal mogą być pobierane na stronie: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

25. Sposób płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych przy zastosowaniu i wykorzystaniu Sofortüberweisung jako procesor płatności

Na Polskim rynku ta platforma nie egzystuje, a wiec tu dalsze informacje:

Firma: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Obowiązujące przepisy ochrony danych Sofortüberweisung mogą być pobierane na stronie: https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

26. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art.6 (1) lit. PKBR służy za podstawę prawną dla działań, które maja na celu przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, na przykład jest ono niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 (1) lit. b PKBR. To samo odnosi się do takich działań, które są niezbędne do przeprowadzenia operacji przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub usług.

W rzadkich przypadkach przetwarzania danych osobowych może być konieczne dla ochrony interesów osoby trzeciej, na przykład w takich przypadkach jeśli użytkownik został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenie zdrowotne lub innych ważnych informacji musiałyby być przekazywane do szpitala, lekarza, lub innej osoby trzeciej. To przetwarzanie danych jest w takim przypadku oparte o art. 6 (1) lit. d PKBR.

Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do czynności, które nie są objęte żadnym z wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzania bądź przetwarzanie danych jest konieczne wynikające z potrzeb uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez osobę trzecią.. Takie operacje przetwarzania są dopuszczalne, ponieważ zostały one szczegółowo wymienione przez europejskiego prawodawcę (47 zdanie 2 PKBR).

27. Uzasadnienie interesów administratora danych lub osoby trzeciej

Przetwarzanie danych osobowych jest oparte artykul 6 (1) lit. f PKBR. Nasza działalność ma na celu dobrobyt wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

28. Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych określa ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są konieczne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

29. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są kategorycznie wymaganie i wiążącego do zawarcia umowy z nasza firma. Nieprzekazanie danych osobowych wiąże się z konsekwencją nie zwarcia umowy z klientem.

Dostarczanie danych osobowych przez podmiot jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) ale i wynika z postanowień umownych (np. informacji na temat kontrahenta).

30. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma, nie używamy automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez generatora Polityki Prywatności Niemieckiego Związku Ochrony Danych, który został opracowany we współpracy z Wilde BEUGER SOLMECKE z Kolonii.