Impressum

MH Scan & Print GmbH
Mainbachstraße 7a
91126 Haag, Niemcy
Telefon: +49 (0) 9122 – 98 207 – 0
E-Mail: [email protected]
Internet: https://www.bachelorprint.pl

Forma biznesowa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.z.o.o.)
Dyrektorzy: Bernhard Mott, Christian Hörl

Numer podatkowy: 247/252/60438
NIP: DE306230314

Wykorzystany materiał zdjęciowy z danymi twórcy

Kodeks alternatywnego rozstrzygania sporów (Kodeks Dobrych Praktyk, niem. VSBG)

Wskazówka odnośnie § 36 kodeksu alternatywnego rozstrzygania sporów (niem. VSBG)

Sprzedawca/Zleceniobiorca nie będzie brał udziału oraz nie jest do tego zobowiązany, aby brać udział przed odpowiedzialnym organem władzy , czyt. organ alternatywnego rozstrzygania sporów, w postepowaniu zażegnania sporu z konsumentem w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk (niem. VSBG).

Wskazówka odnośnie § 37 kodeksu alternatywnego rozstrzygania sporów

Odpowiedzialny za nas organ władzy to:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.

Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein, Niemcy
Telefon: 049 07851-7957940
Fax: 0049 7851-7957941
E-Mail: [email protected]
Strona internetowa: www.verbraucher-schlichter.de

Nie będziemy brali udziału oraz nie jesteśmy do tego zobowiązani, aby brać udział w postępowaniu alternatywnego rozstrzygania sporów z konsumentem przed powyższym organem władzy .

Informacja konsumencka odnośnie artykułu 14, pasaż 1 Rozporządzenia (EU) numer 524/2013:

W ramach rozporządzenia alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich on-line, została udostępniona przez Komisję Europejską platforma do rozstrzygania sporów online na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/